Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-25 16:09:57 2018 / „ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA - NACZYŃ I SZTUĆCÓW KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM" Łukasz Wolny Publikacja artykułu
2018-05-25 15:55:07 2018 / „ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM" Łukasz Wolny Publikacja artykułu
2018-05-25 15:52:19 2018 / „ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA - SPRZĘTU PREZENTACYJNEGO KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM" Łukasz Wolny Publikacja artykułu
2018-05-24 15:41:09 Obwieszczenia / OBWIESZCZENIE Łukasz Wolny Publikacja artykułu
2018-05-24 15:35:46 2018 / UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Łukasz Wolny Edycja artykułu
2018-05-24 15:34:28 2018 / UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Łukasz Wolny Publikacja artykułu
2018-05-24 15:00:39 2018 / ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2018 Łukasz Wolny Edycja artykułu
2018-05-24 13:09:14 2018 / UCHWAŁY RADY GMINY STĘŻYCA Z 2018 ROKU Łukasz Wolny Edycja artykułu
2018-05-23 11:02:44 2018 / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STĘŻYCA Łukasz Wolny Edycja artykułu
2018-05-21 13:30:40 2018 / WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Łukasz Wolny Publikacja artykułu