ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2019 

 
 
Nr zarządzenia Data W sprawie
1/2019 02 stycznia 2019r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok.
2/2019 02 stycznia 2019r. W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych.
3/2019 02 stycznia 2019r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektów i terenów sportowych w gminie Stężyca.
4/2019 02 stycznia 2019r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną.
5/2019 04 stycznia 2019r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną.
6/2019 04 stycznia 2019r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną.
7/2019 07 stycznia 2019r.  W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną. 
8/2019 11 stycznia 2019r.  W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu. 
9/2019 11 stycznia 2019r.  W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 oraz statystycznej liczby dzieci na rok 2019. 
10/2019 14 stycznia 2019r.  W sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych dla mieszkańców budynku w Kamienicy Szlacheckiej przy ul. Długiej 11. 
11/2019 16 stycznia 2019r. W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stężyca z wyłączeniem gruntów rolnych.
12/2019 17 stycznia 2019r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stężyca, a także do klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stężyca.
13/2019 18 stycznia 2019r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
14/2019 25 stycznia 2019r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
15/2019 28 stycznia 2019r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy.
16/2019 29 stycznia 2019r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną.

17/2019

29 stycznia 2019r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną.
18/2019 30 stycznia 2019r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogę.
19/2019 30 stycznia 2019r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.
20/2019 31 stycznia 2019r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok.
21/2019 15 lutego 2019r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

 

 

Liczba odwiedzin : 61
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Zaborowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Zaborowska Patrycja
Czas wytworzenia: 2019-01-16 14:03:37
Czas publikacji: 2019-02-20 09:28:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak