Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
W DNIU 10 MARCA 2019 ROKU W GOŁUBIU ODBĘDZIE SIĘ ZGROMADZENIE PUBLICZNE

w dniu 10 marca 2019 roku w Gołubiu odbędzie się zgromadzenie publiczne, w celu uczczenia 75 – rocznicy śmierci twórcy i dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” - kpt. Józefa Dambka. Zgromadzenie rozpocznie się około godziny 11:00 przemarszem od Kościoła NMP Częstochowskiej ulicą Kościelną, ulicą Sambora II i ulicą Por. J. Dambka. Przy ulicy Por. J. Dambka 7 trwać będzie do około godziny 12:30.

2019-02-05 15:20:32
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

WE-AOŚ.4450.1.2019.UZ

DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STĘŻYCA, A TAKŻE DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STĘŻYCA.

2019-01-23 12:20:01
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

2019-01-22 14:10:27
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

RP-B.6723.1.14.2016.MZ

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stężyca

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stężyca  Uchwały nr  II/27/2018 Rady Gminy  Stężyca z dnia 4  grudnia  2018 r.  zmieniająca  uchwałę nr XV/240/2016  Rady Gminy Stężyca  z dnia  21 czerwca 2016 r.  w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  obrębu  geodezyjnego  Łączyno

2019-01-21 15:14:05
WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW

RP.GN.6845.1.2019.KR

WÓJT GMINY  STĘŻYCA

 

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych Dzierżawców:

2019-01-15 15:30:49