Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Znak sprawy: WG.271.2.2019.WC

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, art. 138o ustawy Pzp: świadczenie usług pocztowych.

Gmina Stężyca zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług społecznych:
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 j.t.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25 stycznia 2019 r. o godz. 10:00.

2019-01-23 12:53:31
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

Ogłoszenie nr 506096-N-2019 z dnia 2019-01-22 r.

 

Gmina Stężyca: Przebudowa dróg na terenie gminy Stężyca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2019-01-22 15:19:13
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta

Znak sprawy: WG.271.1.2019.WC

Dotyczy:   zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, art. 138o ustawy Pzp: świadczenie usług pocztowych

Gmina Stężyca zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług społecznych:

2019-01-18 14:02:59