Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE „LINIA DO PRZERÓBKI ODPADÓW BUDOWLANYCH ORAZ KAMIENI NA DZIAŁCE NR 461 OBRĘB STĘŻYCA, POW. KARTUSKI, WOJ. POMORSKIE”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

2018-12-06 13:31:34
OBWIESZCZENIE „KONTYNUACJA EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁOŻA „ŁĄCZYNO" NA DZ. NR 102 (CZĘŚĆ), 103/1 (CZĘŚĆ) OBRĘB ŁĄCZYNO"

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1257) 
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację: 

w dniu 10.01.2018 na wniosek:

2018-09-05 12:07:34
OBWIESZCZENIE

Starosty Kartuskiego z dnia 18.05.2018 r.

2018-05-24 15:41:09
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1257) 
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację: 

w dniu 26.01.2018 na wniosek:

2018-01-31 12:09:03