Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE "PRACE NA ALTERNATYWNYM CIĄGU TRANSPORTOWYM BYDGOSZCZ-TRÓJMIASTO, ETAP1"

RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.33 ZAWIADOMIENIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

2019-01-07 15:21:20
ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Burmistrza Kartuz znak: OŚ.6220.11.2018.NL

2018-12-21 08:14:25
ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-DŚII/ZII.4200.99.2018.EK.4

2018-12-21 08:14:14
ZAWIADOMIENIE „BUDOWA STACJI PALIW NA TERENIE DZIAŁKI NR 524/2 GM. STĘŻYCA, POWIAT KARTUSKI”

RP-OŚ.6220.28.2018.JS

2018-11-05 15:31:43
ZAWIADOMIENIE

"Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I"

2018-10-29 12:56:38
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku firmy Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego DROMOS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kartuzy ul. Gdańska 26 z dn. 03.08.2018 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 12.09.2018 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-10-29 12:52:19
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku firmy Pana Zbigniewa Reiter z dn. 17.09.2018 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 17.09.2018 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-10-29 12:36:40
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku z dn. 05.09.2018 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 05.09.2018 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-10-22 08:13:16
ZAWIADOMIENIE

"Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgodszcz-Trójmiasto, etap I"

2018-09-17 11:30:03
ZAWIADOMIENIE - „BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH - STĘŻYCA”

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku firmy Pilot Morski i Domino S.C. Maria i Zenon Szymańscy z dn. 23.07.2018 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23.07.2018 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-09-05 13:41:02