OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 

 

 

Oświadczenia majątkowe składane wg. stanu "na 2 miesiące przed upływem kadencji"

Tomasz Brzoskowski - Wójt Gminy Stężyca

Stefan Literski - Przewodniczący Rady Gminy

 


 

Tomasz Brzoskowski - Wójt Gminy Stężyca

Joanna Sowa - Skarbnik Gminy

Ewa Borzestowska - Sekretarz Gminy

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

Alicja Sadowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy

Hanna Stencel - Dyrektor Domu Pomocy w Stężycy

Gabriela Formela - Dyrektor Gmiennej Biblioteki Publicznej w Stężycy

Ireneusz Zarach - Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

Lucyna Kerlin  - Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy

Mariusz Dułak - Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu

Grzegorz Przepiórski - Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

Alicja Brzoskowska - Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Tomasz Lis - Kierownik SP ZOZ Stężyca, Wyjaśnienie z dnia 30.05.2018

 

Członkowie organu zarządzającego gminna osobą prawną:

Marcin Wysocki - Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Stężycy

Maria Socha - Wiceprezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Stężycy

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy:

Urszula Węsierska

Agnieszka Szlas

Elżbieta Zarach

Małgorzata Białk

Magdalena Klasa (rod. Reglińska)

Aleksandra Czaja

Magdalena Zaborowska

 

Radni Gminy Stężyca:

Stefan Literski - Przewodniczący Rady Gminy Stężyca

Banaś Emilia

Gruchała Kazimierz

Hinc Andrzej

Kulwikowska Elżbieta

Las Sabina

Laska Henryk

Mach Fryderyk

Stencel Ireneusz

Turzyński Jarosław

Wysocki Łukasz

Zaborowski Jan

Zaborowski Zbigniew

Zielke Tomasz

Zwara Grzegorz

 


Liczba odwiedzin : 675
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska / Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2018-06-21 10:33:35
Czas publikacji: 2018-11-16 16:02:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak