Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA NA TEMAT ROZPATRYWANYCH W 2018 ROKU PETYCJI KIEROWANYCH DO RADY GMINY STĘŻYCA

2019-01-17 13:52:39
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY STĘŻYCA W 2018 ROKU

2019-01-16 09:51:39
INFORMACJA NA TEMAT ROZPATRYWANYCH W 2018 ROKU PETYCJI KIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY STĘŻYCA

2018-12-17 08:16:04
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ GMINY STĘŻYCA W ROKU 2017

2018-06-19 13:51:52
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY STĘŻYCA W 2017 ROKU

2018-06-19 13:50:27
PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1123).

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

2018-01-18 11:33:40