Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA NA TEMAT ROZPATRYWANYCH PETYCJI KIEROWANYCH DO RADY GMINY STĘŻYCA W 2018 ROKU

2018-01-18 11:40:33
INFORMACJA NA TEMAT ROZPATRYWANYCH PETYCJI KIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY STĘŻYCA W 2018 ROKU

2018-01-18 11:35:52
PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1123).

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

2018-01-18 11:33:40