DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

 

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.
Procedury postępowania określa Zarządzenie Nr 189/2016 Wójta Gminy Stężyca z dnia 12.08.2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.


 

Zarządzenie nr 189/2016 z dnia 12.08.2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Stężyca przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową za 2016 rok.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Stężyca przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową za 2017 rok.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Stężyca przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową za 2018 rok.

 

Liczba odwiedzin : 514
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska
Czas wytworzenia: 2018-01-18 11:24:41
Czas publikacji: 2019-01-16 09:46:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak