Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Dotyczy postępowania nr WG.271.15.2018.WC
Świadczenie usług pocztowych

Gmina Stężyca zawiadamia o unieważnieniu postępowania, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta

2019-01-08 11:30:19
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Dotyczy postępowania nr WG.271.15.2018.WC

Gmina Stężyca zawiadamia o unieważnieniu postępowania, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

2019-01-07 15:37:37
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Gmina Stężyca zawiadamia o unieważnieniu postępowania, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta

2018-12-20 14:51:44
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DO ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI art. 138o USTAWY Pzp: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Unieważnienie postępowania do zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi art. 138o ustawy Pzp: świadczenie usług pocztowych

2018-11-23 10:03:19
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA - SPRZĘTU DLA KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM”

2018-10-23 15:19:19
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU "DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZYMBARKU"

2018-09-27 08:21:55
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY"

2018-09-24 14:29:23
"ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA - SPRZĘTU AUDIO I GASTRONOMICZNEGO KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM"

2018-09-06 08:05:35
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO „ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA - SPRZĘTU AUDIO I GASTRONOMICZNEGO KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM"

2018-08-23 14:31:06
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU "NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-06-15 08:58:35