Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta

WG.271.15.2018.WC

Dotyczy:   zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, art. 138o ustawy Pzp: świadczenie usług pocztowych

Gmina Stężyca zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług społecznych:

2019-01-08 11:33:27
BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STEŻYCA

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie nr 659051-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Gmina Stężyca: Budowa mieszkań komunalnych na terenie gminy Steżyca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2019-01-04 14:19:49
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta

WG.271.13.2018.WC

Dotyczy:   zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, art. 138o ustawy Pzp: świadczenie usług pocztowych

Gmina Stężyca zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług społecznych:

2018-12-20 14:55:16
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

WG.271.12.2018.WC

Dotyczy:   zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, art. 138o ustawy Pzp: świadczenie usług pocztowych

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Gmina Stężyca zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług społecznych:

2018-11-23 10:09:22
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA - SPRZĘTU DLA KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM”

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

GMINA STĘŻYCA

PS.261.1.5.2018                                                                  

Stężyca, dnia 11.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszam do przedłożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: na  „Zakup i dostawa wyposażenia - sprzętu dla  Klubu NESTOR w ramach projektu " NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim"

2018-10-23 15:22:31
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZYMBARKU

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 616944-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZYMBARKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2018-09-27 08:25:57
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 614623-N-2018 z dnia 2018-09-10 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2018-09-24 14:57:14
„ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA - SPRZĘTU AUDIO I GASTRONOMICZNEGO KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM"

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszam do przedłożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Zakup i dostawa wyposażenia - sprzętu audio i gastronomicznego Klubu NESTOR w ramach projektu " NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim".

2018-09-06 08:08:21
„ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA - SPRZĘTU AUDIO I GASTRONOMICZNEGO KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM".

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszam do przedłożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Zakup i dostawa wyposażenia - sprzętu audio i gastronomicznego Klubu NESTOR w ramach projektu " NESTOR – standard wsparcia osób starszych w powiecie kartuskim".

 

2018-08-23 13:00:49
„ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA KLUBU NESTOR W RAMACH PROJEKTU " NESTOR – STANDARD WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POWIECIE KARTUSKIM"

DOKONANO WYBORU OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do przedłożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Zakup i dostawa wyposażenia Klubu NESTOR w ramach projektu " NESTOR – standard wsparcia osób starszych w powiecie kartuskim".

2018-06-15 09:15:21