OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 

 

 

Wójt Gminy:

Tomasz Brzoskowski 12.04.2017

Sekretarz Gminy:

Ewa Borzestowska

Ewa Borzestowska 30.10.2017 - wyjaśnienie

Skarbnik Gminy:

Joanna Sowa 20.02.2017 - objęcie funkcji Skarbnika z dniem 15.02.2017

Joanna Sowa - uzupełnienie 02.10.2017

Marlena Sikorska 14.02.2017 - zaprzestanie pełnienia funkcji Skarbnika z dniem 14.02.2017

Kierownicy / dyrektorzy pozostałych organizacji:

Urszula Ziomkowska 05.01.2017 - zaprzestanie pełnienia funkcji Dyrektora GZEAS z dniem 31.12.2016

Urszula Ziomkowska 24.03.2017- wyjaśnienie

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Magdalena Zaborowska 23.02.2017

Magdalena Zaborowska 21.03.2017 - wyjaśnienie

Przewodniczacy Rady Gminy Steżyca:

Stefan Literski

Stefan Literski - uzupełnienie oświadczenia majątkowego

Radni Gminy Stężyca:

Banaś Emilia

Gruchała Kazimierz

Hinc Andrzej

Kulwikowska Elżbieta

Las Sabina

Laska Henryk

Mach Fryderyk

Stencel Ireneusz

Turzyński Jarosław

Wysocki Łukasz

Zaborowski Jan

Zaborowski Zbigniew

Zielke Tomasz

Zwara Grzegorz

Dyrektorzy Szkół:


Dułak Mariusz

Dułak Mariusz 03.11.2017 - wyjaśnienie

Kerlin Lucyna

Kerlin Lucyna 13.11.2017 - wyjaśnienie

Kucyk Bernadeta

Kucyk Bernadeta - za okres od 01.01.2017 do 31.08.2017

Przepiórski Grzegorz

Zarach Ireneusz

Borzestowska Alicja

Brzoskowska Alicja - uzupełnienie 08.11.2017

Kierownicy/dyrektorzy pozostałych organizacji:

Formela Gabriela

Formela Gabriela 14.11.2017 - wyjaśnienie

Lis Tomasz

Sadowska Alicja

Stencel Hanna

Socha Maria

Socha Maria 30.10.2017 - wyjaśnienie

Wysocki Marcin

Wysocki Marcin 30.11.2017 - wyjaśnienie

Pracownicy Urzędu Gminy:

Ziomkowska Urszula

Klasa Magdalena rod. Reglińska

Węsierska Urszula

Węsierska Urszula 27.11.2017 - wyjaśnienie

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Armatowska Małgorzata

Armatowska Małgorzata 27.10.2017 - wyjaśnienie

Plichta Agnieszka

Plichta Agnieszka 06.12.2017 - wyjaśnienie

Zarach Elżbieta

Aleksandra Czaja

 


Liczba odwiedzin : 1829
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Borzestowska Ewa
Czas wytworzenia: 2017-06-19 15:44:10
Czas publikacji: 2017-12-07 11:37:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak