Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY - informacja w dziale Rozstrzygnięcia

 

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki nr: 103/3 obszaru 0,50 ha i 104/3 obszaru 0,67 ha, KW GD1R/00010966/5, położonych w obrębie Łosienice, stanowiących własność Gminy Stężyca na okres 10 lat.

2018-01-15 15:31:31
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

NIE DOSZEDŁ DO SKUTKU Z UWAGI NA NIEPRZYSTĄPIENIE OFERENTÓW DO PRZETARGU

 

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

Na podstawie art. 37, art. 38 i 40 ust. 1, pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę nr 106/15 obszaru 0,0493 ha, KW GD1R/00029769/0, położonej w Czaplach, stanowiącej własność Gminy Stężyca.

2017-12-22 14:34:13
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2017-12-04 13:43:57
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2017-11-06 13:04:45
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

WYNIKI PRZETARGU

WÓJT GMINY STĘŻYCA
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie
tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki nr: 119/6 obszaru 2,48 ha, KW GD1R/00039325/9, 119/9 obszaru 1,05 ha, KW GD1R/00036170/6 oraz 119/13 obszaru 1,15 ha, KW GD1R/00055318/5, położonych w obrębie Stężyca, stanowiących własność Gminy Stężyca na okres 10 lat.

2017-10-31 13:54:30
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

WYNIKI PRZETARGU

WÓJT GMINY STĘŻYCA
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie
tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki nr: 299cz. obszaru 0,14 ha, KW GD1R/00031308/8, 300cz. obszaru 0,91 ha, KW GD1R/00031308/8, 46/1 obszaru 0,35 ha, KW GD1R/00029350/0 oraz 126 obszaru 0,39 ha, KW GD1R/00031308/8, położonych w obrębie Czaple, stanowiących własność Gminy Stężyca na okres 5 lat.

2017-10-31 13:50:44
WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 40

 

 

Na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały nr XXIV/395/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 137/2017 r. z dnia 04.10.2017 r. w sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność osób, które zamierzają te nieruchomości nabyć:

2017-10-09 12:58:21
WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 40

 

 

Na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały nr XXIV/395/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 138/2017 r. z dnia 04.10.2017 r. w sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność osób, które zamierzają te nieruchomości nabyć:

2017-10-09 12:54:00
WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 40

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały nr XXIV/396/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 133/2017 r. z dnia 29.09.2017 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmującej działkę nr 106/15, o powierzchni 0,0493 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Czaple, KW GD1R/00029769/0, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości objętej niniejszym wykazem, ponieważ przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

2017-10-02 15:33:57
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2017-08-25 13:52:47