Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Dotyczy postępowania nr WG.271.14.2017

Świadczenie usług pocztowych

Unieważnienie postępowania

Gmina Stężyca zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

2018-01-05 15:55:52
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W GOŁUBIU

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2015 poz. 2164 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:

  • o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-11-30 13:57:56
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SIKORZYNIE

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2015 poz. 2164 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:

  • o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-11-28 10:10:52
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY

2017-10-10 09:19:09
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SIKORZYNIE

2017-10-06 13:30:35
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W GOŁUBIU

2017-10-06 13:26:55
MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W STAREJ SIKORSKIEJ HUCIE

2017-09-22 14:31:58
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SIKORZYNIE

Dotyczy postępowania nr WG.ZP.271.6.2017

Budowa budynku komunalnego w Sikorzynie

 

Unieważnienie postępowania:

Gmina Stężyca zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

2017-08-31 14:42:06
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W GOŁUBIU

Dotyczy postępowania nr WG.ZP.271.5.2017

Budowa budynku zaplecza sportowego w Gołubiu

 

Unieważnienie postępowania:

Gmina Stężyca zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

2017-08-30 14:34:12
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

Dotyczy postępowania:

Przebudowa dróg na terenie gminy Stężyca

2017-06-21 14:02:23