Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
DECYZJA 11/2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1257)

2017-12-22 13:50:30
Decyzja 9/2017

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 3, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z wnioskiem Pana Ireneusza Koszałki z dn. 28.03.2017 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 28.03.2017 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca

2017-11-27 11:40:50
DECYZJA nr 7/2017

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 6, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 1a i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. z 2016 poz. 353 ze zm.), art. 104, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 935 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71),

2017-09-07 12:40:42
DECYZJA nr 3/2017

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 6, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 1a i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. z 2016 poz. 353 ze zm.), art. 104, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71)

2017-04-13 08:52:00