Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1257) 
 
podaję do publicznej wiadomości

2017-11-27 11:27:37
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1257) 
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację: 

2017-09-14 12:58:06
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1257) 
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

2017-09-13 08:21:52
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia się, o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Montaż 2 przenośników taśmowych do transportu osób o długości 66 m i 102 m na terenie działki nr 144/30 obręb Szymbark na terenie Ośrodka Narciarskiego Koszałkowo Wieżyca” wszczętym na wniosek Pana Ireneusza Koszałki z dniu 28.03.2017  r.

2017-08-09 12:31:01
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1257)

2017-07-12 10:04:55
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) 
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

2017-07-07 14:21:13
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.)
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

2017-06-12 10:34:06
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.)

2017-04-13 08:55:40
WNIOSEK O WYDANIE OPINII O KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 64 ustawy z dn. 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i § 3 ust. 1 pkt 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267) zwracam się z zapytaniem czy wymagane jest konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zastawki na Strudze Gołubskiej”, gm. Stężyca, pow. kartuski, woj. pomorskie.

2017-03-01 12:26:38
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)

2017-02-09 12:30:09