Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stężyca zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

Zawiadamia

            W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Ireneusz Koszałka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Montaż 2 przenośników taśmowych do transportu osób o długości 100 m na terenie działki nr 144/30 obr. Szymbark na terenie Ośrodka Narciarskiego Koszałkowo Wieżyca” został zebrany wystarczający materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.

2017-10-31 12:49:18
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku firmy Drywa Sp. z o.o., Sosnowa Góra 139A, 83-340 Sierakowice z dn. 26.07.2017 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 31.07.2017 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2017-08-29 15:14:53
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stężyca zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

 

Zawiadamia

 

            W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Ireneusz Koszałka właściciel Przedsiębiorstwa Turystyczno – Usługowo – Produkcyjnego Koszałka Ireneusz Koszałka Wieżyca 32 83-315 Szymbark w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który jest zlokalizowany na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku „Koszałkowo” w Wieżycy (działki nr 144/30 obręb 0015 Szymbark), gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie” został zebrany wystarczający materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.

2017-08-18 15:48:05
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

2017-05-12 13:21:32
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku z dn. 05.04.2017 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 11.04.2017 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2017-05-12 13:18:01
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

 

zawiadamiam

2017-04-25 15:34:27
ZAWIADOMIENIE

2017-04-25 11:19:35
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku z dn. 03.03.2017 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 09.03.2017 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2017-04-06 08:25:33
ZAWIADOMIENIE

2017-04-06 08:21:44
ZAWIADOMIENIE

2017-04-06 08:09:26