Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  

 

 

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy
dokumentu

Dane podmiotu

Opcje

1a/2017

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Projektowana eksploatacja i przeróbka piasku ze złoża „GAPOWO XVII" położonego na cz. działek nr 276/1 i 275/3, obręb Gapowo, miejscowość Gapowo, gm. Stężyca, pow. kartuski, woj. pomorskie”.

ŻWIR-BEST S.C. Adriana Zarach, Wiesław Hirsz z siedzibą
Stężycka Huta 24a, 83-322 Stężyca

Plik

2a/2017

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego (chlewni) przeznaczonego do chowu tuczników na 182 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) na działce nr 297/1, obręb ewidencyjny Gapowo, gmina Stężyca”.

Osoba fizyczna

Plik

3a/2017

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności Kaszubskiego Centrum Promocji Zdrowia WALDTOUR-REVITA w Gołubiu poprzez podniesienie standardu oferty kompleksowych wczasów zdrowotnych”.

Zakład  Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” Anna Rezner WALDTOUR-REVITA Kaszubskie Centrum Promocji Zdrowia. ul. Por. Józefa Dambka 4, 83-316 Gołubie

Plik

4a/2017

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż 2 przenośników taśmowych do transportu osób o długości 100 m na terenie działki nr 144/30 obr. Szymbark na terenie Ośrodka Narciarskiego Koszałkowo Wieżyca”.

Osoba fizyczna

Plik

5a/2017

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który jest zlokalizowany na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku „Koszałkowo” w Wieżycy (działki nr 144/30 obręb 0015 Szymbark), gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie”.

Przedsiębiorstwo Turystyczno – Usługowo – Produkcyjnego Koszałka Ireneusz Koszałka Wieżyca 32 83-315 Szymbark

 Plik

6b/2017

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Eksploatacja złoża piasku ze żwirem „NIESIOŁOWICE” na części dz. nr 50/1 obręb Niesiołowice ".

Szulta A Sp. z o.o. Kościerska Huta 6B

Plik

7b/2017

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Wykonanie urządzeń do poboru wody otworem nr 1 (głębokość 123 m) i pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na cele pożarowe w ilości Qh maks = 75 m3/h oraz Qśr. roczne = 0,1 m3/h (876 m3/rok, 2,4 m3/dobę) i Qmaks. roczne = 872 m3/rok, na terenie Ośrodka Wczasów Zdrowotnych „U Zbója” na działce nr 259/74 – obręb 0004 Gołubie w Gołubiu, gmina Stężyca, powiat kartuski".

Osoba fizyczna

Plik

8b/2017

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn.: „Budowa zastawki na Strudze Gołubskiej”, gm. Stężyca, pow. kartuski, woj. pomorskie.”

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

Plik

9b/2017

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Budowa zastawki na Strudze Gołubskiej”, gm. Stężyca, pow. kartuski, woj. pomorskie.”

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

Plik

10b/2017

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn.: „uruchomieniu linii technologicznej do przerobu kopalin".

ŻWIR-BEST S.C. Adriana  Zarach, Wiesław Hirsz  Stężycka Huta 24a, 83-322 Stężyca.

 Plik

11b/2017

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „uruchomieniu linii technologicznej do przerobu kopalin".

ŻWIR-BEST S.C. Adriana  Zarach, Wiesław Hirsz  Stężycka Huta 24a, 83-322 Stężyca.

Plik

12b/2017

Postanowienie w sprawie inwestycji pn.: „Budowa zastawki na Strudze Gołubskiej”, gm. Stężyca, pow. kartuski, woj. pomorskie.”

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

Plik

13b/2017

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn.: „przebudowa istniejącej wiaty magazynowej i budowy nowej wiaty magazynowej oraz  budowy budynku magazynowo-produkcyjnego na działce nr 112/31 i 112/30 w m. Delowo,  gm. Stężyca ".

Danpol Sp. z o.o. Delowo ul. Przylesie 6,83-322 Stężyca

Plik

14b/2017

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „przebudowa istniejącej wiaty magazynowej i budowy nowej wiaty magazynowej oraz  budowy budynku magazynowo-produkcyjnego na działce nr 112/31 i 112/30 w m. Delowo,  gm. Stężyca ".

Danpol Sp. z o.o. Delowo ul. Przylesie 6,83-322 Stężyca

Plik
 


Liczba odwiedzin : 476
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Stencel
Osoba odpowiedzialna za informację : Stencel Jarosław
Czas wytworzenia: 2017-04-12 13:55:12
Czas publikacji: 2017-07-06 09:40:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak