Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SZWAJCARII KASZUBSKIEJ” – GMINA STĘŻYCA

Loga

Dotyczy postępowania:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Stężyca

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2015 poz. 2164 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:

o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-12-16 13:46:11
SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SZWAJCARII KASZUBSKIEJ” – GMINA STĘŻYCA

Dotyczy postępowania:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Stężyca

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2015 poz. 2164 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:

  • o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2016-12-16 13:44:47
„BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO GOŁUBIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI” – NADZÓR INWESTORSKI

Dotyczy postępowania:

„Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi” – nadzór inwestorski

Gmina Stężyca informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro pod nazwą „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi” – nadzór inwestorski

 

2016-12-16 13:37:41
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO GOŁUBIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2015 poz. 2164 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2016-11-10 08:11:41
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę: ELWOZ Spółka z o.o., Szklana 44, 83-334 Miechucino, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 5.227.200 zł, uzyskując najwyższą liczbę punktów tj. 100 według kryteriów oceny ofert (cena – 100%).

2016-11-04 07:52:36
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy na podstawie art. 92 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ROLMASZ” Sp. z o.o.  76-200 Słupsk ul. Grunwaldzka 1

który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 2,41zł. brutto

uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert (cena-100%).

2016-10-21 14:44:16
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO SIKORZYNO, GMINA STĘŻYCA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2015 poz. 2164 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2016-08-12 08:22:07
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:

1. Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Spółka z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 691.670,40 zł, udzielając gwarancji na okres 36 miesięcy, uzyskując najwyższą liczbę punktów tj. 100 według kryteriów oceny ofert (cena – 95%, gwarancja 5%).

2016-05-16 15:39:48
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 1.   Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Bank Spółdzielczy w Kościerzynie, ul. Świętojańska 1, 83-400 Kościerzyna

2016-03-24 14:17:47