Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Wójt Gminy Stężyca z siedzibą przy ul. Parkowej 1 w Stężycy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

2016-12-05 11:23:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

RP.GN.6845.12.2016.EP

WÓJT GMINY  STĘŻYCA

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do oddania w dzierżawę :

2016-10-31 14:55:56
SPROSTOWANIE DO WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Sprostowanie do wykazu nr RP.GN.6845.9.2016.EP  z dnia  26 września 2016 r.  w sprawie nieruchomości przeznaczonych  do oddania w dzierżawę.

2016-10-10 13:46:27
WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻĄWĘ

     Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t.Dz. U. z 2015 r.poz.1774  z późn. zm.)  Wójt Gminy  Stężyca ogłasza, co następuje:

2016-09-26 15:03:28
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZ III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej  opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy: 

2016-09-26 14:21:17
WÓJT GMINA STĘŻYCA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej  opisanych niezabudowanych działek, położonych w obrębie  Czaple, gmina Stężyca,  stanowiących własność Gminy Stężyca, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą nr GD1R/00013051/9

2016-09-26 14:08:00
WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Wójt Gminy Stężyca z siedzibą przy ul. 9 Marca 7 w Stężycy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

2016-09-12 12:36:43
WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚC GMINY STĘŻYCA, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art.35 i art. 37 ust 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz osoby -właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie domku,  która dzierżawi działkę objętą wykazem, na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat:

2016-09-12 12:27:23
WÓJT GMINY STĘŻYCA 0GŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 599, obszaru  1200 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Stężyca, JR 360, KW GD1R/00058599/9, stanowiącej własność Gminy Stężyca.

2016-08-08 13:23:38
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości obejmującej część działki nr 167/7 obszaru 1,28 ha, KW GD1R/00038747/6, położonej  w  obrębie  Stężyca, stanowiącej  własność Gminy Stężyca  na okres 3 lat.

2016-08-08 13:17:43