OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 

 

 

Wójt Gminy Stężyca:

Tomasz Brzoskowski (20.04.2016r.),

Tomasz Brzoskowski (24.05.2016r.)

Sekretarz Gminy:

Ewa Borzestowska

Skarbnik Gminy:

Marlena Sikorska

Przewodniczacy Rady Gminy Steżyca:

Stefan Literski

Radni Gminy Stężyca:

Banaś Emilia

Wyjaśnienie do oświadczenia Emilia Banaś

Gruchała Kazimierz

Wyjaśnienie do oświadczenia Kazimierz Gruchała

Hinc Andrzej

Wyjaśnienie do oświadczenia Andrzej Hinc

Kulwikowska Elżbieta

Wyjaśnienie do oświadczenia Elżbieta Kulwikowska

Las Sabina

Wyjaśnienie do oświadczenia Sabina Las

Laska Henryk

Wyjaśnienie do oświadczenia Henryk Laska

Mach Fryderyk

Wyjaśnienie do oświadczenia Fryderyk Mach

Stencel Ireneusz

Wyjaśnienie do oświadczenia Ireneusz Stencel

Turzyński Jarosław

Wyjaśnienie do oświadczenia Jarosław Turzyński

Wysocki Łukasz

Wyjaśnienie do oświadczenia Łukasz Wysocki

Zaborowski Jan

Wyjaśnienie do oświadczenia Jan Zaborowski

Zaborowski Zbigniew

Wyjaśnienie do oświadczenia Zbigniew Zaborowski

Zielke Tomasz

Wyjaśnienie do oświadczenia Tomasz Zielke

Zwara Grzegorz

Wyjaśnienie do oświadczenia Grzegorz Zwara

Dyrektorzy Szkół:

Dułak Mariusz

Wyjaśnienie do oświadczenia Dułak Mariusz

Kerlin Lucyna

Kucyk Bernadeta

Przepiórski Grzegorz

Zarach Ireneusz

Kierownicy/dyrektorzy pozostałych organizacji:

Formela Gabriela

Lis Tomasz

Sadowska Alicja

Stencel Hanna

Socha Maria

Wyjaśnienie do oświadczenia Socha Maria

Wysocki Marcin

Wyjaśnienie do oświadczenia Wysocki Marcin

Ziomkowska Urszula

Pracownicy Urzędu Gminy:

Klasa Magdalena rod. Reglińska

Wyjaśnienie do oświadczenia Klasa Magdalena

Kobiela Sabina

Kobiela Sabina (31.01.2016)

Węsierska Urszula

Wyjaśnienie do oświadczenia Węsierska Urszula

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Armatowska Małgorzata

Wyjaśnienie do oświadczenia Armatowska Małgorzata

Plichta Agnieszka

Zarach Elżbieta

Aleksandra Czaja

Wyjaśnienie do oświadczenia Aleksandra Czaja

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1977
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska - Sekretarz Gminy
Czas wytworzenia: 2016-12-14 10:47:34
Czas publikacji: 2016-12-14 10:48:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak