ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2016 

 

 

Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 11 stycznia 2016 r.

XI/165/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały Nr X/139/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=683

XII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 9 lutego 2016 r.

XII/168/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=992

XII/169/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=993

XII/178/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 270/2. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1381

XII179/2016

PDF

XML

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark dla działek nr 568/10 i 568/17 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=937

XII/180/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zgorzałe dla działki nr 146 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1202/

XII/181/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1185

XII/182/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły dla działki nr 65/9

Stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

-

XII/184/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Niesiołowice, w gminie Stężyca

Stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=974

XII/186/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania, prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=948

XII/187/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=944
XIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 22 marca 2016 r.

XIII/193/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1514

XIII/194/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1515

XIII/196/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1359

XIII/200/2016

PDF

XML

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stężyca,których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stężyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Stwierdzono nieważność § 1 ust. 3 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1516

XIII/201/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 426/2 i 427/2 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1790

XIII/202/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie w rejonie ulicy Porucznika Dambka http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1983

XIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 10 maja 2016 r.

XIV/210/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2071

XIV/226/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 547/9 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2214
XV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 21 czerwca 2016 r.

XV/230/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2819

XV/231/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2977

XV/232/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2549

XV/233/2016

PDF

XML

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2548

XV/234/2016

PDF

XML

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2855

XV/235/2016

PDF

XML

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej
składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2547

XV/236/2016

PDF

XML

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2546

XV/237/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2739

XV/238/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark – Rejon Centrum Edukacji i Promocji Regionu terenu 007-CEPR/P http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2631

XV/241/2016

PDF

XML

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/200/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stężyca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stężyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2545
XVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 14 lipca 2016 r.

XVI/249/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3050

XVI/250/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3051

XVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r.

XVII/251/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4063

XVII/252/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4479

XVII/253/2016

PDF

XML

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3873

XVII/254/2016

PDF

XML

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3874

XVII/255/2016

PDF

XML

w sprawie opłaty miejscowej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3875

XVII/256/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3876

XVII/257/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3877

XVII/258/2016

PDF

XML

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3878

XVII/259/2016

PDF

XML

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3965

XVII/260/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3891

XVII/265/2016

PDF

XML

w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Szymbark http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3903

XVII/281/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 552

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4487

XVII/282/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4489

XVII/283/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4491

XVII/284/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4493

XVII/285/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie
- przy jeziorze Kniewo
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4599

XVII/286/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 118/1

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4495

XVII/287/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 297/1

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4497

XVII/288/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki nr 94/3

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4568

XVII/289/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łosienice dla działki nr 123

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4570

XVII/290/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Czaple dla działek nr 316 i 324

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

oczekuje na publikacje

XVII/291/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Nowa Wieś dla działki nr 158

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

oczekuje na publikacje

XVII/292/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działki nr 75/10 

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

oczekuje na publikacje

XVII/293/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 59/4

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

oczekuje na publikacje

XVII/294/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły dla działki nr 65/9

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

oczekuje na publikacje
XVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 01 grudnia 2016 r.   

XVIII/296/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=195

XVIII/297/2016

PDF

XML

w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=196

XVIII/298/2016

PDF

XML

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4556

XVIII/299/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=292

XVIII/304/2016

PDF

XML

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2017 roku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4311

XVIII/307/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=198

XVIII/309/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla części działki nr 103/6 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=481

XVIII/310/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=123
 


Liczba odwiedzin : 1686
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2017-02-08 08:03:54
Czas publikacji: 2017-02-08 08:03:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak