Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.

2016-12-15 14:31:20
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku Jerzego Gawroniak z dn. 14.10.2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2016-11-14 15:12:16
WNIOSEK O WYDANIE OPINII O KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

2016-11-10 10:16:53
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn zm.), art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

2016-11-02 12:18:35
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.

2016-10-25 13:38:49
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23)

 

2016-09-26 13:30:35
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23)

2016-09-14 14:40:31
OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

2016-07-27 08:37:33
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23)
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
w dniu 14.06.2016 na wniosek:

2016-07-19 10:01:58
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 poz. 23)
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
w dniu 14.06.2016 na wniosek:

2016-07-19 10:00:41