Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art 49, 61 § 1 i § 4, art 85 § 1, art. 50 § 1 art, 75 § 1 i art 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), w sprawie usunięcia drzewa gatunek brzoza brodawkowata z terenu działki nr 375 obręb Czaple, Wójt Gminy Stężyca

2016-11-15 09:15:17
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku firmy Danpol Sp. z o.o. z siedziba Delowo ul. Przylesie 6, 83-322 Stężyca, z dn. 18.10.2016 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 18.10.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2016-11-15 08:20:30
ZAWIADOMIENIE

2016-11-10 10:09:21
ZAWIADOMIENIE

2016-10-24 08:32:09
ZAWIADOMIENIE

2016-08-08 13:59:14
ZAWIADOMIENIE

2016-08-08 13:56:54
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stężyca zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

 

2016-05-12 13:20:05
ZAWIADOMIENIE

nazwa przedsięwzięcia: „Budowa zbiornika retencyjno-rozsączających na terenie działki  nr 86/1 w miejscowości Szymbark, gm. Stężyca”.

2016-04-25 08:45:09
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353), Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku Szymona Mielewczyk (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 15.03.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2016-04-11 12:46:08
ZAWIADOMIENIE

2016-03-29 13:50:45