Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 

 

 

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy
dokumentu

Dane podmiotu

Opcje

1a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników wraz z przyłączami i przepompowniami, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka – Ochrona Środowiska”.

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

2a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wytwarzanie materiału do rekultywacji i niwelacji terenów”.

MDW SA Poznań ul 28 Czerwca 1956 r. 398

Plik

3a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni awaryjnej nr 3 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Stężyca, gm. Stężyca, powiat kartuski, woj. pomorskie”.

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

4a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni awaryjnej nr 2 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Zgorzałe, gm. Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie”.

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

5a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni awaryjnej nr 3 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie”.

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

6a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu nr 2 do głębokości 110 m oraz urządzeń do poboru wody dla otworu nr 2 po jego wykonaniu, zabudowanych w naziemnej obudowie typu Lange na terenie ośrodka agroturystycznego o nazwie „Rancho przy świerkach” usytuowanego na działce nr 123, obręb 0012 Potuły”.

Osoba fizyczna

Plik

7a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory dla krów mlecznych w ilości 75 szt. wraz z płytą obornikową na działce nr 116/7 w miejscowości Pierszczewo, gmina Stężyca”.

Osoba fizyczna

Plik

8a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża „Łączyno IV” położonego na gruntach wsi Łączyno w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 123/1, 127/13, 127/14 gm. Stężyca”.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Handel, Usługi Transportowo-Remontowo-Budowlane Arkadiusz Mejer ul. Sienkiewicza 9, 83-322 Klukowa Huta

Plik

9a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Stężyca I” o mocy do 1 MW”.

Chatteris Investments Sp. z o.o. z siedzibą ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa

Plik

10a/2016

 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjno-rozsączających na terenie działki  nr 86/1 w miejscowości Szymbark, gm. Stężyca”.  Zarząd Dróg Powiatowych Kartuzy ul. Gdańska 26

Plik

11a/2016

 Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „instalacja systemu antenowego DVB-T MUX 8 na obiekcie nadawczym SLR Szymbark”. Emitel Sp z o.o. Warszawa ul Wołoska 22

Plik

12a/2016

 Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża piasku ze żwirem „NIESIOŁOWICE” na części dz. nr 50/1 obręb Niesiołowice”.  Szulta A Sp. z o.o. Kościerska Huta 6B

Plik

13a/2016

 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z wykonaniem urządzeń do poboru wody dla projektowanego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wieżyca, na terenie działki nr 981, obręb 0015 Szymbark, gmina Stężyca”.  Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Gdańsku ul. Straganiarska 20/23, 80-837 Gdańsk

Plik

14a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zastawki na Strudze Gołubskiej”, gm. Stężyca, pow. kartuski, woj. pomorskie.
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

Plik

15b/2016

Postanowienie o zwolnieniu z oceny oddziaływania na środowisko pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników wraz z przyłączami i przepompowniami, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka – Ochrona Środowiska". Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

16b/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników wraz z przyłączami i przepompowniami, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka – Ochrona Środowiska". Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

17b/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Stężyca I” o mocy do 1 MW”.

Przedsiębiorstwo Chatteris Investments Sp. z o.o. z siedzibą ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa

Plik

18b/2016

Postanowienie o zwolnieniu z oceny oddziaływania na środowisko pn. „Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża „Łączyno IV” położonego na gruntach wsi Łączyno w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 123/1, 127/13, 127/14 gm. Stężyca”,

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Handel, Usługi Transportowo-Remontowo-Budowlane Arkadiusz Mejer ul. Sienkiewicza 9, 83-322 Klukowa Huta

Plik

19b/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża „Łączyno IV” położonego na gruntach wsi Łączyno w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 123/1, 127/13, 127/14 gm. Stężyca".

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Handel, Usługi Transportowo-Remontowo-Budowlane Arkadiusz Mejer ul. Sienkiewicza 9, 83-322 Klukowa Huta

Plik

20b/2016

Postanowienie o zwolnieniu z oceny oddziaływania na środowisko pn. „Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni awaryjnej nr 3 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie”,

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

21b/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni awaryjnej nr 3 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie".

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

22b/2016

Postanowienie o zwolnieniu z oceny oddziaływania na środowisko pn. „Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni awaryjnej nr 3 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie”,

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

23b/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni awaryjnej nr 3 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie”,

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

24b/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Budowa zbiornika retencyjno-rozsączających na terenie działki  nr 86/1 w miejscowości Szymbark, gm. Stężyca".

 Zarząd Dróg Powiatowych Kartuzy ul. Gdańska 26

Plik

25b/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Wykonanie otworu nr 2 do głębokości 110 m oraz urządzeń do poboru wody dla otworu nr 2 po jego wykonaniu, zabudowanych w naziemnej obudowie typu Lange na terenie ośrodka agroturystycznego o nazwie „Rancho przy świerkach

Osoba fizyczna

Plik

26b/2016

Postanowienie o zwolnieniu z oceny oddziaływania na środowisko pn. Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni awaryjnej nr 2 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Zgorzałe, gm. Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie

Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

Plik

27b/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni awaryjnej nr 2 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Zgorzałe, gm. Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie Gmina Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca Plik

28b/2016

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn. Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni awaryjnej nr 2 ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Zgorzałe, gm. Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie Osoba fizyczna Plik

29a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „uruchomienie linii technologicznej do przetwarzania odpadów budowlanych”. ŻWIR-BEST S.C. Adriana  Zarach, Wiesław Hirsz z siedzibą Stężycka Huta 24a, 83-322 Stężyca. Plik

30a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa istniejącej wiaty magazynowej i budowy nowej wiaty magazynowej oraz  budowy budynku magazynowo-produkcyjnego na działce nr 112/31 i 112/30 w m. Delowo,  gm. Stężyca. Danpol Sp. z o.o. z siedziba Delowo ul. Przylesie 6,83-322 Stężyca Plik

31a/2016

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń do poboru wody otworem nr 1 (głębokość 123 m) i pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na cele pożarowe w ilości Qh maks. = 75 m3/h oraz Qsr. roczne = 0,1 m3/h (876 m3/rok, 2,4 m3/dobę) i Q maks. roczne = 872 m3/rok, na terenie Ośrodka Wczasów Zdrowotnych „U Zbója” na działce nr 259/74 – obręb 0004 Gołubie w Gołubiu, Gmina Stężyca, powiat kartuski”. Osoba fizyczna Plik

32b/2016

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn.: „Eksploatacja złoża piasku ze żwirem „NIESIOŁOWICE” na części dz. nr 50/1 obręb Niesiołowice”.  Szulta A Sp. z o.o. Kościerska Huta 6B Plik

33b/2016

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn.: „Wykonanie urządzeń do poboru wody otworem nr 1 (głębokość 123 m) i pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na cele pożarowe w ilości Qh maks = 75 m3/h oraz Qśr. roczne = 0,1 m3/h (876 m3/rok, 2,4 m3/dobę) i Qmaks. roczne = 872 m3/rok, na terenie Ośrodka Wczasów Zdrowotnych „U Zbója” na działce nr 259/74 – obręb 0004 Gołubie w Gołubiu, gmina Stężyca, powiat kartuski". Osoba fizyczna Plik
 


Liczba odwiedzin : 676
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Stencel
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Stencel
Czas wytworzenia: 2016-09-05 09:01:50
Czas publikacji: 2017-07-06 09:53:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak