Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 160/2015 WÓJTA GMINY STĘŻYCA Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi

obwodowych komisji wyborczych

 Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015roku,

                                                                                                 zarządzam, co następuje:

2015-10-08 09:48:48
ZARZĄDZENIE NR 159/2015 WÓJTA GMINY STĘŻYCA Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

w sprawie powołania koordynatora gminnego

 Na podstawie § 6 ust. 3 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015roku,

                                                                                                    zarządzam, co następuje:

2015-10-08 09:48:45
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDYNI Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2015 R.

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 26

Na podstawie art. 221 § 1 z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdyni podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 26 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-10-07 10:35:04
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDYNI Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2015 r.

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 63

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdyni podaje do wiadomości informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 63 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-10-07 10:34:59
ZARZĄDZENIE NR 158/2015 WÓJTA GMINY STĘŻYCA Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy w gminie Stężyca dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-10-06 15:18:31
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2015 r.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015roku

2015-09-29 11:30:06
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 24 SIERPNIA 2015 R.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-09-03 14:45:05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA Z DNIA 14 SIERPNIA 2015R.

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

2015-08-24 14:48:30