Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁUBIU”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2015-09-18 08:25:22
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KAMIENICY SZLACHECKIEJ”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2015-09-18 08:24:10
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KLUKOWEJ HUCIE”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2015-09-18 08:22:52
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZYMBARKU”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2015-09-18 08:21:19
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY”

Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2015-09-18 08:18:34