Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WÓJT GMINY STĘŻYCA ogłasza przetarg ustny nieograniczony

WÓJT GMINY STĘŻYCA ogłasza przetarg ustny nieograniczony
2006-10-12 00:00:00
WÓJT GMINY STĘŻYCA ogłasza przetarg ustny nieograniczony

RG.GN.72241/ 5  /06

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

   Przedmiotem przetargu jest  sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży w drodze     przetargu ustnego nieograniczonego:

2006-08-04 00:00:00
Informacja Wójta Gminy

 WÓJT GMINY STĘŻYCA

informuje, że dnia 27 czerwca 2006 r. w Urzędzie Gminy Stężyca został wyłożony do publicznego wglądu, wykaz zabudowanej nieruchomości położonej w Potułach, oznaczonej nr ew. 9/3, obszaru 359 m2, KW 33970, stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bez przetargowym.

2006-07-03 00:00:00
Informacja Wójta Gminy

WÓJT GMINY STĘŻYCA

informuje, że dnia 08 czerwca 2006 r. w Urzędzie Gminy Stężyca został wyłożony do publicznego wglądu  wykaz  niżej opisanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży

2006-06-13 00:00:00
Informacja Wójta Gminy

 WÓJT GMINY STĘŻYCA

informuje, że dnia 17 lutego 2006 r. w Urzędzie Gminy Stężyca został wyłożony do publicznego wglądu wykaz niżej opisanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy, Księgi Wieczyste 16973 i 55318, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

2006-03-06 00:00:00