Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA

WÓJT GMINY STĘŻYCA

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7, został wyłożony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Zgorzałem, gmina Stężyca obejmujących działki nr 18/4 i 18/5 łącznego obszaru 1,61 ha KW 10736 oraz działkę nr 18/10 obszaru 0,1542 ha, KW 39376, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, pok. nr 2 lub tel.(058) 685-63-48.

Stężyca, 2008.11.03
2008-11-04 08:23:00
I N F O R M A C J A

Komisja Przetargowa na swoim posiedzeniu w dniu  14  października  2008 r. stwierdziła,
że nikt  nie wpłacił w wyznaczonym terminie wadium.
2008-10-14 14:04:00
I nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. 9 Marca , 83-322 Stężyca, tel.(058/ 685 63 48), woj. pomorskie
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż niżej opisanych nieuzbrojonych działek, położonych w Stężycy, stanowiących własność Gminy Stężyca:

2008-09-03 09:12:00
III nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY STĘŻYCA
ul. 9 Marca , 83-322 Stężyca, tel.(058/ 685 63 48), woj. pomorskie
ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż niżej opisanych działek nieuzbrojonych, położonych w Stężycy, stanowiących własność Gminy Stężyca, KW 31327 (dawna KW 16973)


2008-06-20 08:59:00
I nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY STĘŻYCA
ul. 9 Marca , 83-322 Stężyca, tel.(058/ 685 63 48), woj. pomorskie
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż niżej opisanych nieuzbrojonych działek, położonych w Stężycy, stanowiących własność Gminy Stężyca, KW 55318


2008-05-16 14:04:00
INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Stężyca

podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 38 ust 4  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), odwołuje przetarg wyznaczony na dzień 25 czerwca 2008 r.,  na sprzedaż działek 119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 119/21, 119/22, 119/23, 119/24, 119/25, 119/26, 119/27 i 119/28,  położonych w Stężycy, KW  55318. a opublikowany w Dzienniku Bałtyckim dnia 16 maja 208 r.  z powodu nie  spełnienia warunku – nie  podania  wysokości wadium.

                               
Wójt Gminy Stężyca

Czesław Witkowski

2008-05-16 13:59:00
II nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY STĘŻYCA

 

ul. 9 Marca , 83-322 Stężyca, tel.(058/ 685 63 48), woj. pomorskie
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż niżej  opisanych działek nieuzbrojonych, położonych w Stężycy, stanowiących własność Gminy Stężyca, KW 169732008-04-10 10:48:00
Przetarg ustny nieograniczony

RG.GN.72241/ 1 /08

WÓJT GMINY STĘŻYCA
ogłasza  
przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż  zabudowanej  nieruchomości gruntowej, obejmującej  działkę o nr  8/22 obszaru 315 m2,  stanowiącej własność Gminy Stężyca, położonej w Potułach, księga wieczysta  33970.
1. Cena wywoławcza wynosi  7 803,00 zł netto.
2. Wadium  wynosi  1 000 zł.


2008-03-20 12:19:00