Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
DOKONYWANIE WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Wpłat z tytułu  podatków lokalnych i opłat należnych Gminie Stężyca można dokonywać:

2016-10-21 11:15:57
ZMIANA USTAWY O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH OSOBISTYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

W dniu 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407) oraz dwa rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012roku:
1. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL,
2. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
2013-02-04 13:13:43
KIEDY ZMIENISZ SWOJE DANE OSOBOWE PAMIĘTAJ O ...

 
2011-09-16 08:44:06