ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2015 

 

 

Nr zarządzenia Data W sprawie
1/2015 (384.9 KB) 2 stycznia 2015r

W sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Stężyca Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny.

2/2015 (363.5 KB) 2 stycznia 2015r. W sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Stężyca pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
3/2015 2 stycznia 2015r W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 58/2014 Wójta Gminy Stężyca z dnia 16 czerwca 2014r w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Stężyca pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny.
4/2015 (304.5 KB) 2 stycznia 2015r W sprawie Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej zorganizowanej dla podinspektora ds. zarządzania publicznymi obiektami,kultury,sportu i rekreacji.
5/2015 (589.6 KB) 2 stycznia 2015r W sprawie realizacji programu sportowego tańca nowoczesnego „Formacja Jowita Dance Stężyca” na lata 2015-2025.
6/2015 (344.1 KB) 9 stycznia 2015r W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
7/2015 (295 KB) 9 stycznia 2015r W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej zorganizowanej dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
8/2015 (2.2 MB) 9 stycznia 2015r W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
9/2015 (363.8 KB) 13 stycznia 2015r W sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych dla Łączyno 4 i 4a.
10/2015 (472.4 KB) 13 stycznia 2015r Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2010 roku
11/2015 (637.6 KB) 14 stycznia 2015r. Inwentaryzacja środków trwałych
12/2015 (275.4 KB) 14 stycznia 2015r W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-podinspektora ds. administracyjnych.
13/2015 (413.6 KB) 14 stycznia 2015r. Zmieniające w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Stężyca.
14/2015 (3.8 MB) 27 stycznia 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
15/2015 (378.9 KB) 2 luty 2015r. W sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca.
16/2015 (294.5 KB) 2 luty 2015r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
17/2015 (270.3 KB) 2 luty 2015r W sprawie nabycia działki na cele publiczne.
18/2015 (275 KB) 2 luty 2015r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Urzędnicze – młodszego referenta ds.księgowości
19/2015 (574.5 KB) 4 luty 2015r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
20/2015 (1.1 MB) 6 luty 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok
21/2015 (320.7 KB) 6 luty 2015r

W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 

22/2015 (314.3 KB) 10 lutego 2015r. W sprawie nabycia działek na cele związane z tworzeniem infrastruktury drogowej.
23/2015 (569.2 KB) 10 lutego 2015r. W sprawie zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
24/2015 (216 KB) 18 lutego 2015r. W sprawie likwidacji kasy fiskalnej.
25/2015 (686.3 KB) 19 lutego 2015r W sprawie:Organizacji Obrony Cywilnej w Gminie Stężyca
26/2015 (291.4 KB) 23 lutego 2015r. W sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży działek położonych w Stężycy
27/2015 (600 KB) 24 lutego 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok.
28/2015 (241.7 KB) 25 lutego 2015r. W sprawie procedur kontroli finansowej
29/2015 (313.7 KB) 02 marca 2015r. W sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych dla Łączyno 4 i 4a.
30/2015 (227.3 KB) 04 marca 2015r W sprawie likwidacji maszyn rolniczych.
31/2015 (1.5 MB) 09 marca 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015rok.
32/2015 (219.1 KB) 09 marca 2015r. W sprawie likwidacji maszyn rolniczych
33/2015 (344.5 KB) 09 marca 2015r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
34/2015 (304.4 KB) 09 marca 2015r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
35/2015 (311.7 KB) 10 marca 2015r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
36/2015 (1.1 MB) 11 marca 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015rok.
37/2015 (4.4 MB) 12 marca 2015r. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
38/2015 (291.3 KB) 13 marca 2015r W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
39/2015 (569.6 KB) 16 marca 2015r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
40/2015 (391.3 KB) 16 marca 2015r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości obejmującej wieżę widokową na szczycie „Wieżyca”,położonej  w Szymbarku,gmina Stężyca i określenia wysokości czynszu.
41/2015 (419.1 KB) 17 marca 2015r. W sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
42/2015 (426.6 KB) 18 marca 2015r. W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
43/2015 (268.6 KB) 18  marca 2015r. W sprawie nabycia działki wydzielonej pod drogę.
44/2015 (352.1 KB) 18  marca 2015r. W sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
45/2015 (1.9 MB) 19 marca 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok.
46/2015 (590.8 KB) 19 marca 2015r. W sprawie zmian stosowanych zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
47/2015 (323.5 KB) 24 marca 2015r. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stężyca,gmina Stężyca wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach – od 04.02.2015r. do 06.03.2015r.
48/2015 (862.1 KB) 24 marca 2015r. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gołubie gmina Stężyca wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 04.02.2015r. do 06.03.2015r.
49/2015 (1.6 MB) 25 marca 2015r. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Gapowo i Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 21.01.2015r. do 18.02.2015r.
50/2015 (39.3 MB) 30 marca 2015r. W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014rok, sprawozdań rocznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania ich planów finansowych za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.
51/2015 (283.3 KB) 30 marca 2015 r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
52/2015 (2.5 MB) 31 marca 2015r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz  ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
53/2015 (4.5 MB) 31 marca 2015r. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2020.
54/2015 (317.8 KB) 01 kwietnia 2015r. W sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Stężyca.
55/2015 (283.5 KB) 01 kwietnia 2015 r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
56/2015 (264.1 KB) 03 kwietnia 2015r. Zmieniające zarządzenie nr 80/2012 z dnia 29.08.2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
57/2015 (363.9 KB) 03 kwietnia 2015r. W sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Stężyca pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
58/2015 (1.5 MB) 14 kwietnia 2015r. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Niesiołowice gmina Stężyca wyłożonego  wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 04.02.2015r. do 06.03.2015r..
59/2015 (350.8 KB) 14 kwietnia 2015r. W sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
60/2015 (1.8 MB) 20 kwietnia 2015r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stężyca dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rok.
61/2015 (3.3 MB) 20 kwietnia 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
62/2015 (306.8 KB) 20 kwietnia 2015r. W sprawie zwrotnego przeniesienia prawa własności działki nr 161/45,położonej w obrębie Sikorzyna, gmina Stężyca.
63/2015 (306.9 KB) 21 kwietnia 2015r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac na szczeblu Gminy do wojewódzkiego konkursu plastycznego pt.”Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”.
64/2015 (1 MB) 22 kwietnia 2015r. W sprawie powołania koordynatora gminnego.
65/2015 (830.2 KB) 22 kwietnia 2015r. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
66/2015 (2.5 MB) 29 kwietnia 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
67/2015 (337.5 KB) 30 kwietnia 2015r. W sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży działki położonej w Stężycy.
68/2015 (308 KB) 05 maja 2015r. W sprawie zbycia w ramach odszkodowania z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stężyca.
69/2015 (584.4 KB) 05 maja 2015r. W sprawie zmian stosowanych zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
70/2015 (1.7 MB) 08 maja 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
71/2015 (291.4 KB) 12 maja 2015r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
72/2015 (294.4 KB) 14 maja 2015r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
73/2015 (286 KB) 14 maja 2015r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
74/2015 (292.4 KB) 15 maja 2015r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy
75/2015 (3.9 MB) 19 maja 2015r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
76/2015 (235.3 KB) 20 maja 2015r. W sprawie ustalenia opłaty za bezumowne użytkowanie nieruchomości.
77/2015 (311.5 KB) 20 maja 2015r. W sprawie ustanowienia służebności drogowej.
78/2015 21 maja 2015r. W sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo,wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 19.03.2015r. do 20.04.2015r.
79/2015 25 maja 2015r. W sprawie powołania wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych zwanej „PIONEM  OCHRONY”.
80/2015 28 maja 2015r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
81/2015 01 czerwca 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok.
82/2015 02 czerwca 2015r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na nazwę i logo przedszkola w Kamienicy Szlacheckiej wchodzącego w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
83/2015 02 czerwca 2015r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości  w Urzędzie Gminy.
84/2015 02 czerwca 2015r. W sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
85/2015 05 czerwca 2015r. W sprawie powołania komisji do spraw brakowania  druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.
86/2015 08 czerwca 2015r. W sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu pomocy Społecznej w Stężycy.
87/2015 15 czerwca 2015r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
88/2015 16 czerwca 2015r. W sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
89/2015 16 czerwca 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
90/2015 18 czerwca 2015r. W sprawie przekazania mienia do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
91/2015 19 czerwca 2015r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną  pod drogę publiczną.
92/2015 22 czerwca 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok.
93/2015 22 czerwca 2015r. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sikorzyno gmina Stężyca wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach 22.04.2015r. do 22.05.2015r.
94/2015  czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs na wyłonienie nazwy i loga dla Przedszkola w Kamienicy Szlacheckiej wchodzącego w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
95/2015 23 czerwca 2015r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany części Studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
96/2015 23 czerwca 2015r. W sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych  do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  wsi Stężyca – Stężyca Centrum, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22.04.2015r. do 22.05.2015r.
97/2015 26 czerwca 2015r. W sprawie wykonania przez Urząd zadań wynikających z założeń i schematu  akcji kurierskiej dla terenu województwa pomorskiego.
98/2015 26 czerwca 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
99/2015 26 czerwca 2015r. W sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji  w Urzędzie Gminy Stężyca.
100/2015 29 czerwca 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok.
101/2015 03 lipca 2015r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
102/2015 03 lipca 2015r. W sprawie określenia  sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
103/2015 03 lipca 2015r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
104/2015 06 lipca 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  w celu przeprowadzenia  egzaminu ze służby  przygotowawczej zorganizowanej dla podinspektora  ds. administracyjnych.
105/2015 06 lipca 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej zorganizowanej dla młodszego referenta  ds. księgowości.
106/2015 08 lipca 2015r. W sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków oraz  ustalenia zmian planu  finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok. 
107/2015 13 lipca 2015r. W sprawie nabycia działek na cele związane z tworzeniem infrastruktury drogowej.
108/2015 16 lipca 2015r.

W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.

109/2015 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015rok.
110/2015 20 lipca 2015r. w sprawie stosowania zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
111/2015 23 lipca 2015r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
112/2015 23 lipca 2015r.

W sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2010 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

113/2015

24 lipca 2015r. W sprawie wypłaty odszkodowania  za grunty wydzielone pod drogę publiczną. 
114/2015 24 lipca 2015r.

W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.

115/2015 29 lipca 2015r. W sprawie wskazania za dzień 15 sierpnia 2015r dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Stężyca w innym terminie.
116/2015 29 lipca 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
117/2015 30 lipca 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok.
118/2015 04 sierpnia 2015r. W sprawie ustalenia ceny w II przetargu na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca.
119/2015 05 sierpnia 2015r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu pod drogę wewnętrzną.
120/2015 06 sierpnia 2015r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
121/2015 06 sierpnia 2015r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
122/2015 12 sierpnia 2015r. W sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Stężyca dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
123/2015 12 sierpnia 2015r. W sprawie powołania koordynatora gminnego.
124/2015 12 sierpnia 2015r. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum.
125/2015 17 sierpnia 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
126/2015 20 sierpnia 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
127/2015 20 sierpnia 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
128/2015 20 sierpnia 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
129/2015 20 sierpnia 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
130/2015 20 sierpnia 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
131/2015 20 sierpnia 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
132/2015 20 sierpnia 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
133/2015 20 sierpnia 2015r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
134/2015 21 sierpnia 2015r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
135/2015 24 sierpnia 2015r. W sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2015 Wójta Gminy Stężyca w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Stężyca dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
136/2015 25 sierpnia 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok. 
137/2015 26 sierpnia 2015r. W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015 roku.
138/2015 26 sierpnia 2015r. W sprawie przyjęcia dokumentu-projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Gołubie,gmina Stężyca
139/2015 26 sierpnia 2015r. W sprawie przyjęcia dokumentu-projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Stężyca,gmina Stężyca.
140/2015 26 sierpnia 2015r. W sprawie przyjęcia dokumentu-projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu  Sikorzyno,gmina Stężyca
141/2015 1 września 2015r. W sprawie rozwiązania umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Stężyca. 
142/2015 1 września 2015r. W sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015r. 
143/2015 2 września 2015 W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wadium w II przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym oddania w dzierżawę na okres 10 lat, nieruchomości stanowiące własność Gminy Stężyca. 
144/2015 2 września 2015 W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
145/2015 8 września 2015r. Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stężyca Nr 93/2014 z dnia 3 października 2014r w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Stężyca. 
146/2015 8 września 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
147/2015 8 września 2015r. W sprawie przekazania mienia Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
148/2015 10 września 2015r. W sprawie ustalenia wartości gruntów nabytych z mocy prawa przez Gminę Stężyca dla celów ewidencji księgowej. 
149/2015 10 września 2015r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
150/2015 16 września 2015r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu. 
151/2015 16 września 2015r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
152/2015 16 września 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok.
153/2015 21 września 2015r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną 
154/2015 25 września 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok. 
155/2015 30 września 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok. 
156/2015 01 października 2015 r.  W sprawie ustalenia ceny w III przetargu na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca. 
157/2015 01 października 2015r.  W sprawie określenia wysokości oraz sposobu odszkodowania za nabycie na  rzecz  Gminy gruntu zajętego pod drogę publiczną, położonego w obrębie Żuromino, gmina Stężyca. 
158/2015 05 października 2015r.  W sprawie powołania obwodowych komisji  wyborczych w gminie Stężyca dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
159/2015 05 października 2015r.  W sprawie powołania koordynatora gminnego.
160/2015 05 października 2015r. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 
161/2015 06 października 2015r. W sprawie zmian  w planie dochodów  i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok. 
162/2015 13 października 2015r.  W sprawie nabycia gruntów na cele infrastruktury drogowej. 
163/2015 13 października 2015r. W sprawie nabycia gruntów na cele infrastruktury drogowej.
164/2015 13 października 2015r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
165/2015 19 października 2015r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego szkół w Stężycy
166/2015 19 października 2015r. W sprawie nabycia gruntów na cele infrastruktury drogowej.
167/2015 21 października 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
168/2015 26 października 2015r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
169/2015 27 października 2015r. W sprawie:udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 5 listopada 2015r.
170/2015 30 października 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
171/2015 02 listopada 2015r. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
172/2015 02 listopada 2015r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną
173/2015 05 listopada 2015r. W sprawie ustalenia wartości gruntów nabytych przez Gminę Stężyca dla  celów ewidencji księgowej.
174/2015 09 listopada 2015r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok.
175/2015 09 listopada 2015r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
176/2015 09 listopada 2015r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2016.
177/2015 09 listopada 2015r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022.
178/2015 13 listopada 2015r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
179/2015 17 listopada 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
180/2015 19 listopada 2015r. W sprawie zmian w planie  wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok
181/2015 20 listopada 2015r.

W sprawie wyrażenia zgody na  poddzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.

182/2015 23 listopada 2015r. W sprawie  określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
183/2015 24 listopada 2015r. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Stężyca.
184/2015 24 listopada 2015r. W sprawie wskazania za dzień 26 grudnia 2015r. dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Stężyca w innym terminie.
185/2015 25 listopada 2015r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-podinspektora ds. kadr-koordynatora.
186/2015 25 listopada 2015r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-podinspektora ds. windykacji należności.
187/2015 25 listopada 2015r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze- młodszego referenta ds. świadczeń rodzinnych.
188/2015 25 listopada 2015r. W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Stężyca z dnia 30.10.2015r. i zarządzenia 179/2015 Wójta Gminy Stężyca z dnia 17.11.2015r.
189/2015 25 listopada 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
190/2015 26 listopada 2015r. W sprawie likwidacji maszyn rolniczych.
191/2015 26 listopada 2015r. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łączyno działki nr 123/1,127/13,127/14,gmina Stężyca wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach- od 23.09.2015r. do 23.10.2015r.
192/2015

26 listopada 2015r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
193/2015 07 grudnia 2015r. W sprawie: przeprowadzenia spisu z natury sprzętu OC
194/2015 07 grudnia 2015r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
195/2015 09 grudnia 2015r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2015 rok.
196/2015 09 grudnia 2015r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod  drogi publiczne.
197/2015 15 grudnia 2015r. Zmieniające w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-podinspektor ds. windykacji należności
198/2015 15 grudnia 2015r. Zmieniające w sprawie  powołania Komisji  Rekrutacyjnej  w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-młodszego referenta ds. świadczeń  rodzinnych.
199/2015 18 grudnia 2015r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w likwidowanej Filii Bibliotecznej w Kamienicy Szlacheckiej  wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
200/2015 18 grudnia 2015r.

W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną

201/2015 21 grudnia 2015r.

W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.

202/2015 21 grudnia 2015r.

W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

203/2015 22 grudnia 2015r.

W sprawie likwidacji agregatu

204/2015 22 grudnia 2015r.

Inwentaryzacja środków trwałych

205/2015 22 grudnia 2015r.

Inwentaryzacja gruntów

206/2015

22 grudnia 2015r.

Inwentaryzacja składników majątkowych

207/2015 22 grudnia 2015r.

Inwentaryzacja składników majątkowych

208/2015 22 grudnia 2015r.

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych

209/2015 22 grudnia 2015r. Inwentaryzacja kasy
210/2015 22 grudnia 2015r.

Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.

211/2015 29 grudnia 2015r.

W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

212/2015 31 grudnia 2015r.

W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stężyca.

213/2015 31 grudnia 2015r.

Zmieniające w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stężyca.

 
 


Liczba odwiedzin : 2030
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Peplińska
Czas wytworzenia: 2016-01-18 09:13:15
Czas publikacji: 2016-01-18 09:14:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak