Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2017-05-05 10:49:19
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

2017-05-05 10:45:06
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

2017-05-05 10:07:04
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O NADANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB OBOWIĄZANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL

2017-05-05 10:03:42
WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

2017-05-05 09:56:20
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

2017-05-05 09:52:04
ZAMELDOWANIE OBCOKRAJOWCA NA POBYT CZASOWY

2017-05-05 09:46:59
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

2017-05-05 09:42:52
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

2017-05-05 09:38:38