Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy na rok 2003 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy na rok 2003 

1. 1/2003 z dnia 02 stycznia 2003
- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę artukułów biurowych i druków dla potrzeb Urzędu Gminy Stężyca na lata 2003 - 2005
2.
2/2003 z dnia 02 stycznia 2003
- w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu w sprawie wyboru oferenta na dostawę artykułów biurowych
3.
3/2003 z dnia 02 stycznia 2003
- w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2003 rok
4. 4/2003 z dnia 02 stycznia 2003 - w sprawie zniszczenia pieczęci
5.
5/2003 z dnia 10 stycznia 2003
- w sprawie upoważniania pracowników do przyjmowania wniosków i skarg
6.
6/2003 z dnia 15 stycznia 2003
- w sprawie likwidacji wartości niematerialnej i prawnej
7.
7/2003 z dnia 22 stycznia 2003
- w sprawie likwidacji wartości niematerialnej i prawnej
8.
8/2003 z dnia 22 stycznia 2003
- w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę materiałów biurowych i druków dla potrzeb samorządu (do 30.000 EURO)
9.
9/2003 z dnia 22 stycznia 2003
- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowalno-wykończeniowych obiektu kuchni wraz z zapleczem przy Zespole Kształecenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej do 30.000 EURO
10.
10/2003 z dnia 29 stycznia 2003
- w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca
11.
11/2003 z dnia 11 lutego 2003
- w sprawie ogłoszenia przetagu na wykonanie robot - "moderniazacja oczyszczalni ścieków w Stężycy" powyżej 30.000 EURO
12.
11A/2003 z dnia 11 lutego 2003
- w sprawie przetargu na samochód pożarniczy
13.
12/2003 z dnia 11 lutego 2003
- w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu Stężyca o wartości do 30.000 EURO
14.
13/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku
- w sprawie ogłoszenia terminów wyborów sołtysa i rad sołeckich na terenie Gminy  Stężyca
15.
14/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
16.
15/2003 z dnia 28 lutego 2003
- w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Stężycy
17.
16/2003  z dnia 04 marca 2003
- w sprawie sprzedaży sprzętu rolniczego
18.
17/2003 z dnia 06 marca 2003
- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót dekarskich przełozenie i remont dachu w budynku Gimnazjum przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku do 30.000 EURO
19.
18/2003 z dnia 06 marca 2003
- w sprawie ogłoszenia przetagu nieograniczonego na wykonanie robot i wykonanie obiektu Gimnazjum przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku
20.
19/2003 z dnia 11 marca 2003
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2003
21.
20/2003 z dnia 14 marca 2003
- w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania
22.
21/2003 z dnia 17 marca 2003
-  sprawie REGULAMINU określającego szczegółowe zasady wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej
23.
22/2003 z dnia 18 marca 2003
-  w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę, na dostawę mieszanki żwirowo tłuczniowej, z przeznaczeniem na remont dróg gminy
24.
23/2003 z dnia 19 marca 2003
 - w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 17/2003 Wójta Gminy Stężyca z dnia 6.III.2003 w sprawie ogłoszdenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót dekarskiech - przełożenie  i remont dachu budynku Gimnazjum przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku - do 30.000 EURO
25.
24/2003 z dnia 19 marca 2003
- w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12/2003 Wójta Gminy Stężyca z dnia 11.02.2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzenneo obrębu Stężyca o wartości do 30.000 EURO
26.
25/2003 z dnia 31 marca 2003
- w sprawie zmian w planie wydatków  budżetu Gminy na rok 2003
27.
26/2003 z dnia 01 kwietnia 2003
- w sprawie przeprowadzenia spisu z natury
28.
27/2003 z dnia 07 kwietnia 2003
- w sprawie przekazania wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej
29.
28/2003 z dnia 08 kwietnia 2003
- w sprawie ogłoszenia przetargu na wyposażenie kuchni Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej
30.
29/2003 z dnia 08 kwietnia 2003
- w sprawie ogoszenia przetargu na dostawę kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych i cementowych
31.
30/2003 z dnia 18 kwietnia 2003
- w sprawie wskazania za dzień 03 maja 2003 r. dnia wolnego w innym terminie
32.
31/2003 z dnia 24 kwietnia 2003
- w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu rolnego, stanowiącego własność Gmin Stężyca przeznaczonego do sprzedaży
33.
32/2003 z dnia 29 kwietnia 2003
- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na montaż stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy
34.
33/2003 z dnia 29 kwietnia 2003
- w sprawie ogłoszenia przetargu niograniczonego na montaż stolarki okiennej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy
35.
34/2003 z dnia 29 kwietnia 2003
- w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na położenie wykładziny podłogowej w sali socjoterapeutycznej w Kamienicy Szlacheckiej
36.
35/2003 z dnia 30 kwietnia 2003
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
37.
36/2003 z dnia 30 kwietnia 2003
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych        stanowiących własność Gminy Stężyca przeznacone do sprzedaży
38.
37/2003 z dnia 13 maja 2003
– w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal w mieszkaniowym zasobie Gminy Stężyca
39.
38/2003 z dnia 13 maja 2003
– w sprawie ustalenia stawki ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Abrahama 4 w Stężycy
40.
39/2003 z dnia 14 maja 2003
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2003
41.
40/2003 z dnia 16 maja 2003
– w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze gminy Stężyca, dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym
42.
41/2003 z dnia 16 maja 2003
– w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeaprowadzonych w dniu 27 października 2002
43.
42/2003 z dnia 16 maja 2003
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę opalu na sezon grzewczy 2003/2004 dla potrzeb samorządu
44.
43/2003 z dnia 16 maja 2003
– w sprawie ogłoszenia przetargu w trybie o zap. O cenę na dostawę kostki brukowej, krawężników drogowych obrzeży chodnikowych i cementu
45.
44/2003 z dnia 22 maja 2003
– w sprawie ogłoszenia przetagu na dostawę kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych i cementu
46.
45/2003 z dnia 30 maja 2003
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
47.
46/2003 z dnia 3 czerwca 2003
– w sprawie organizacji systemu wykrywaia i alarmowania w Gminie Stężyca
48.
47/2003 z dnia 06 czerwca 2003
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
49.
48/2003 z dnia 10 czerwca 2003
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz dzieci Szkoły Podstawowej i Zespołów Kształcenia i Wychowania na lata 2003-2006
50.
49/2003 z dnia 13 czerwca 2003 – w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2003
51. 50/2003 z dnia 23 czerwca 2003
– w sprawie likwidacji budynku gospodarczego w Klukowej Hucie
52.
51/2003 z dnia 30 czerwca 2003
– w sprawie niedpłatnego przekazania samochodu pożarniczego
53.
52/2003 z dnia
z dnia 30 czerwca 2003
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003
54.
53/2003 z
dnia 08 lipca 2003
- w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej dla  nauczycieli ubiegających  się o awans na stopie nauczyciela mianowanego
55.
54/2003 z
dnia 08 lipca 2003
 - w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
56.
55/2003 z
dnia 8 lipca 2003 roku
- w sprawie ogłoszenia  przetargu  w trybie zapytania o cenę na dostawę drewna-modernizacja mariny wodnej w Stężycy
57.
56/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku
- W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO   na   remont  drogi osiedlowej w Stężycy  - ulica Świętego Benona
58.
57/2003 z dnia 14 lipca 2003 roku
- W sprawie ogłoszenia przetargu  nieograniczonego na  remont drogi  w Sikorzynie do 30.000 EURO
59.
58/2003 Z dnia  16 lipca 2003 roku
- W  sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Stężyca
60. 59/2003
61.
60/2003 z dnia 24 lipca 2003r
- w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
62.
61/2003 z dnia 31 lipca 2003r
- w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
63.
62/2003 z dnia 31 lipca 2003r
- w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy
64.
63/2003 z dnia  06 sierpnia 2003 roku
- w sprawie  ogłoszenia przetargu w  trybie zapytania o cenę  na  zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego
65.
64/2003 z dnia 06 sierpnia 2003r
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
66.
65/2003 z dnia  19 sierpnia 2003 roku
- w sprawie ogłoszenia przetargu na naprawę drogi gminnej (asfaltowej) Szymbark – Wieżyca oraz wodociagu na zasadach  szczególnych
67.
66/2003 z dnia 19 sierpnia 2003r
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
68.
67/2003 z dnia  25 sierpnia 2003 roku
- w sprawie ustalenia opłat za usuwanie nieczystości stałych i płynnych  oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże
69.
68/2003 z dnia 01 września 2003r
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
70.
69/2003 z dnia 3 września 2003 r.
- w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży
71.
70/2003 Z dnia 8 czerwca 2003 roku
 - w sprawie ogłoszenia  przetargu  w trybie zapytania o cenę na wykonywanie usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy
72.
71/2003 z dnia 08 września 2003r.
- w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
73.
72/2003 z dnia 09 września 2003r.
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
74.
73/2003 z dnia 10 września 2003 roku
- w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego,elektronicznego oraz rozbudowy sieci komputerowej w trybie zapytania o cenę na utworzenie Gminnego Centrum Informacji
75.
74/2003 z dnia  15 września 2003 roku
- w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca
76.
75/2003 z dnia 17 września 2003 roku
 - w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i druków dla potrzeb Urzędu Gminy Stężyca na lata 2003-2004.
77.
76/2003 z dnia 26 września 2003r
- w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
78.
77/2003 z dnia 26 września 2003 roku
- w sprawie powołania komisji do wyceny środków trwałych stanowiących wyposażenie
79.
78/2003 z dnia 26 września 2003 roku
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
80.
79/2003 z dnia 26 września 2003 roku
- w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły w miejscowości Gołubie
81.
80/2003 z dnia 26 września 2003 roku
- w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Stężcyca
82.
81/2003 z dnia 26 września 2003 roku
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
83.
82/2003 z dnia 26 września 2003 roku
- w sprawie przekazania mienia Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Stężcy
84. 83/2003 z dnia 26 września 2003 roku - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
85.
84/2003 z dnia 28 października 2003 roku
- w sprawie zminan w planie wydatków Gminy na 2003 rok
86.
85/2003 z dnia 29 października 2003 roku
- w sprawie wskazania za dzień 01 listopada 2003 roku dnia wolnego w innym terminie
87.
86/2003 z dnia 29 października 2003 roku
- w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
88.
87/2003 z dnia 31 października 2003 roku
- w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2004
89.
88/2003 z dnia 03 listopada 2003 roku
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
90.
89/2003 z dnia 05 listopada 2003 roku
- w sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na bankową obsługę budżetu Gminy Stężyca na lata 2004-2006
91.
90/2003 z dnia 07 listopada 2003 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży
92.
91/2003 z dnia 21 listopada 2003 roku
- w sprawie zniszczenia dokumentów z przeprowadzonego ogólno krajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej przeprowadzonego w 7-8 czerwca 2003 roku
93.
92/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 rok
94.
93/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku
- w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do oddania pod dzierżawę
95.
94/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku
- w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do oddania pod dzierżawę
96.
95/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku
- w sprawie kontroli finansowej w jednostkach podporządkowanych

 


Liczba odwiedzin : 664
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Dawid Szulist
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-01-20 00:00:00
Czas publikacji: 2005-01-20 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak