Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 300+

Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych Urzędu Gminy Stężyca zawiadamia, że informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” otrzymają Państwo w wiadomości e-mail.

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście (Urząd Gminy w Stężycy ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, stanowisko nr 4,5,6). Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Drogą listową tut. organ będzie przesyłał jedynie wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, decyzje odmowne przyznania świadczenia, a także decyzje w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Adres e-mail od którego należy oczekiwać na informację o przyznanym świadczeniu Dobry Start to: dobrystart@gminastezyca.pl. Na wiadomości prosimy nie odpowiadać.

2018-07-11 13:02:50
KARTA DUŻEJ RODZINY

2018-03-23 14:22:44
MOŻLIWOŚĆ PRZYZNAWANIA CZŁONKOM RODZIN WIELODZIETNYCH ELEKTRONICZNEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

Wraz ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny.

Elektroniczna Karta ma formę aplikacji na smartfony. Podstawy jej przyznania są takie same jak zasady ubiegania się o kartę tradycyjną (plastikową). Istnieje możliwość posiadania obydwu form Karty Dużej Rodziny.

2018-03-23 14:20:00
ŚWIADCZENIA RODZINNE

2017-08-22 13:48:23
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2017-08-22 13:33:36
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

2017-08-22 13:24:46
STYPENDIUM SZKOLNE

2017-08-22 13:19:07
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ,,PROGRAM RODZINA 500+"

2017-08-22 13:09:39
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

2017-08-22 13:04:14
ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH

2017-08-22 12:45:46