Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stężyca na 2006 rok 

 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stężyca na 2006 rok 

1. Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 4 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu niegoraniczonego o wartości zamówienia publicznego powyżej 60.000 EURO.

2. Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 4 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO na sporządzenie map do celów projektowych do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca

3. Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 4 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca

4. Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 4 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO na zakup i dostawę materiałów i elementów prefabrykowanych - betonowych do remontu chodników

5. Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 11 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO na zakup mieszanki żwirowej - grys 0,16

6. Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Pierszczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

8. Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO

9. Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na wykonanie opracowania wyceny nieruchomości na lata 2006-2007

10. Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 12 stycznia 2006 (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

11. Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 20 stycznia 2006 w sprawie zmianw planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4)

12. Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 7 lutego 2006 w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 25 września 2005 r. i z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.

13. Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 14 lutego 2006 w sprawie zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

14. Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 17 lutego 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stężyc, przeznaczonych do sprzedaży

15. Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 24 lutego 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok (załączniki: 1, 2)

16. Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 27 lutego 2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

17. Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 9 marca 2006 w sprawie zatwierdzenia wzoru protokołu o stanie majątkowym podatnika

18. Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 15 marca 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Czaplach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

19. Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 24 marca 2006 w sprawie likwidacji maszyn rolniczych

20. Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006 w sprawie stałego dyżuru w gminie Stężyca, na czas zagrożenia i wojny

21. Zarządzenie Nr 21/2006 z dnia 28 marca 2006 w sprawie powołania komisji, która dokona zniszczenia pieczęci urzędowych i innych stempli

 

 

22. Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 30 marca 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

23. Zarządzenie Nr 23/2006 z dnia 31 marca 2006 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością Urzędu Gminy Stężyca.

24. Zarządzenie Nr 24/2006 z dnia 06 kwietnia 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

25. Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gołubiu

26. Zarządzenie Nr 26/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w maju 2006 roku

27.

28. Zarządzenie Nr 28/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie przekazania mienia do Domu Pomocy Społecznej w Stężycy

29. Zarządzenie Nr 29/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

30. Zarządzenie Nr 30/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tyś. EURO na wykonanie nawierzchni z asfaltem na drogach gminnych

31. Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 18 maja 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tyś. EURO na wykonanie nawierzchni z asfaltem na drogach gminnych

32. Zarządzenie Nr 32/2006 z dnia 18 maja 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na budowę sali gimnastycznej w Gołubiu

32a. Zarządzenie Nr 32/2006 z dnia 22 maja 2006 w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen T4 KOMBI z Domu Pomocy Społecznej w Stężycy na rzecz Zakładu Komunalnego w Stężycy.

33. Zarządzenie Nr 33/2006 z dnia 24 maja 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO

34. Zarządzenie Nr 34/2006 z dnia 24 maja 2006 w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy

35. Zarządzanie Nr 35/2006 z dnia 24 maja 2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

36. Zarządzenie Nr 36/2006 z dnia 24 maja 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia pniżej 60.000 EURO

37. Zarządzenie Nr 37/2006 z dnia 24 maja 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia pniżej 60.000 EURO

38. Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 2 czerwca 2006 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 22 czerwca 2006 roku

39. Zarządzenie Nr 39/2006 z dnia 2 czerwca 2006 w sprawie zmiany regulaminu arganizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca

40. Zarządzenie Nr 40/2006 z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majatku ruchomego w Urzędzie Gminy Stężyca

41. Zarządzenie Nr 41/2006 z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy STężyca

42. Zarządzenie Nr 42/2006 z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomosci gruntowych, stanowiacych własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży

43. Zarządzenie Nr 43/2006 z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży

44. Zarządzenie Nr 44/2006 z dnia 12 czerwca 2006 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca

45. Zarządzenie Nr 45/2006 z dnia 13 czerwca 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na "Plażę w Stężycy z przystanią kajakową"

46. Zarządzenie Nr 46/2006 z dnia 23 czerwca 2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

47. Zarządzenie Nr 47/2006 z dnia 23 czerwca 2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

48. Zarządzenie Nr 48/2006 z dnia 23 czerwza 2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

49. Zarządzenie Nr 49/2006 z dnia 23 czerwza 2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

50. Zarządzenie Nr 50/2006 z dnia 23 czerwza 2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

51. Zarządzenie Nr 51/2006 z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomosci gruntowej, stanowiacej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży

52. Zarządzenie Nr 52/2006 z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok ( załącznik 1, 2)

53. Zarządzenie Nr 53/2006 z dnia 29 czerwca 2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok ( załącznik 1)

54. Zarządzenie Nr 54/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy

55. Zarządzenie Nr 55/2006 z dnia 3 lipca 2006 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej samochodem, motocyklem nie będącym własnością Urzędu Gminy w Stężycy

56. Zarządzenie Nr 56/2006 z dnia 10 lipca 2006 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych, oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże

57. Zarządzenie Nr 57/2006 z dnia 27 lipca 2006 w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy na 2006 rok ( załącznik nr 1)

59. Zarządzenie Nr 59/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy

60. Zarządzenie Nr 60/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy

61. Zarządzenie Nr 61/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży

62. Zarządzenie Nr 62/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży

63. Zarządzenie Nr 63/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stężyca na 2006 rok ( załącznik nr 1, 2)

64. Zarządzenie Nr 64/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok ( załącznik nr 1, 2)

65. Zarządzenie Nr 65/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy

66. Zarządzenie Nr 66/2006 z dnia 15 września 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

67. Zarządzenie Nr 67/2006 z dnia 20 września 2006 w sprawie przekazania mienia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Symbarku

68. Zarządzenie Nr 68/2006 z dnia 26 września 2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok ( załącznik nr 1)

69. Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 27 września 2006 w sprawie przekazania mienia z Zakładu Komunalnego do Nadleśnictwa Kartuzy

70. Zarządzenie Nr 70/2006 z dnia 28 września 2006 w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy

71. Zarządzenie Nr 71/2006 z dnia 29 września 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok ( załącznik nr 1, 2, 3, 4)

72. Zarządzenie Nr 72/2006 z dnia 2 października 2006 w sprawie likwidacji maszyn rolniczych

73. Zarządzenie Nr 73/2006 z dnia 12 października 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stężyca - użytkownik wieczysty osoba fizyczna, przeznaczonej do sprzedaży

74. Zarządzenie Nr 74/2006 z dnia 12 października 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stężyca - użytkownik wieczysty osoba fizyczna, przeznaczonej do sprzedaży

75. Zarządzenie Nr 75/2006 z dnia 17 październikia 2006 w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy

76. Zarządzenie Nr 76/2006 z dnia 18 październikia 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok (załączniki: 1, 2, 3)

77. Zarządzenie Nr 77/2006 z dnia 18 października 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży

78. Zarządzenie Nr 78/2006 z dnia 26 października 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4)

80. Zarządzenie Nr 80/2006 z dnia 31 października 2006 w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy ( załącznik)

81. Zarządzenie Nr  81/2006 (108KB) z dnia 31 października 2006 w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2007 (ze wzgledu na wielkość załączników są one dostępne jedynie w sekretariacie Urzędu Gminy)

82. Zarządzenie Nr 82/2006 z dnia 2 listopada 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4)

83. Zarządzenie Nr 83/2006 z dnia 3 listopada 2006 w sprawie określenia i podania do publicznej wiadomosci wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskani ezezwolenia na odbierani eodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych na terenie gminy Stężyca ( załącznik)

86. Zarządzenie Nr  86/2006 (154KB) z dnia 22 listopada 2006 w sprawie wskazania za dzień 11 listopada 2006r. dnia wolnego w innym terminie

87. Zarządzenie Nr  87/2006 (297KB) z dnia 24 listopada 2006 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Stężyca w terminie wiosennym i jesiennym

88. Zarządzenie Nr  88/2006 (140KB) z dnia 24 listopada 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 60.000 EURO na obsługe bankową budżetu Gminy Stężyca na lata 2007-2009 - Urząd Gminy Stężyca

90. Zarządzenie Nr  90/2006 (305KB) z dnia 29 listopada 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowej połozonej w Czaplach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

91. Zarządzenie Nr  91/2006 (175KB) z dnia 29 listopada 2006 w sprawie powierzenia, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Szkole Podstawowej w Gołubiu w imieniu której działa dyrektor Zespołu na zakup oleju opałowego

92. Zarządzenie Nr  92/2006 (188KB) z dnia 29 listopada 2006 w sprawie powierzenia, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej w imieniu której działa dyrektor Zespołu na zakup oleju opałowego

93. Zarządzenie Nr  93/2006 (181KB) z dnia 29 listopada 2006 w sprawie powierzenia, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Stężycy w imieniu której działa dyrektor Zespołu na zakup oleju opałowego

94. Zarządzenie Nr  94/2006 (190KB) z dnia 29 listopada 2006 w sprawie powierzenia, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Szymbarku w imieniu której działa dyrektor Zespołu na zakup oleju opałowego

95. Zarządzenie Nr  95/2006 (189KB) z dnia 29 listopada 2006 w sprawie powierzenia, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie w imieniu której działa dyrektor Zespołu na zakup oleju opałowego

 


Liczba odwiedzin : 600
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Mateusz Chmurzyński
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2006-04-04 00:00:00
Czas publikacji: 2006-04-04 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak