Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO ŻUROMINO-NOWA WIEŚ”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.10.2015

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:

1)       o wyborze najkorzystniejszej oferty,

2015-09-16 08:21:41
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.2.2015

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty,

1.    Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Spółka z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 1.160.734,67 zł, udzielając gwarancji na okres 36 miesięcy, uzyskując najwyższą liczbę punktów tj. 100 według kryteriów oceny ofert (cena – 95%, gwarancja 5%).

2015-04-01 15:44:14
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „UPORZĄDKOWANE GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY STĘŻYCA”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.5.2015

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty,

1.    Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HIRSZ ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 941.250,62 zł, udzielając gwarancji na okres 60 miesięcy, uzyskując najwyższą liczbę punktów tj. 100 według kryteriów oceny ofert (cena – 95%, gwarancja 5%).
2015-04-01 15:39:18
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje:
1)    o wyborze najkorzystniejszej oferty,
2)    wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
3)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
4)    terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

2015-03-27 13:04:37
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU „KAJAKIEM PRZEZ POMORZE – SZLAKI KASZUB JEZIORNYCH – BUDOWA POMOSTU W GOŁUBIU”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WG-ZP.271.23.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu
„Kajakiem przez Pomorze – szlaki Kaszub jeziornych – Budowa pomostu w Gołubiu”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.), dalej zwaną Pzp, Gmina Stężyca informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Stężyca wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
MAT-BUD Michał Piechowiak ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna
który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 259.530,00zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy, uzyskując najwyższą liczbę punktów tj. 100 według kryteriów oceny ofert (cena – 95%, gwarancja – 5%).

2015-01-29 14:48:12