REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 

 

Rejestr Instytucji Kultury,dla których organizatorem jest Gmina Stężyca prowadzony jest  na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 25października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej (tj.Dz.U. z 2012r,poz.406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r., poz. 189).
 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1. otwarty dostęp do zawartości rejestru
2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Załączniki

REJESTR_INSTYTUCJI_KULTURY.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 70.39k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1922
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Peplińska - insp. ds. kancelaryjnych i archiwum
Czas wytworzenia: 2013-06-13 15:13:33
Czas publikacji: 2013-06-13 15:13:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak