Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WG-GN.6840.6.2014.EP

WÓJT GMINY STĘŻYCA
ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie
 tel.(58/ 685 63 48), bip.gminastezyca.pl
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości obejmującej działki: nr 610/7, obszaru 0,0900 ha oraz nr 852, obszaru 0,0300 ha, KW GD1R/00019176/3, położonej w Stężycy a stanowiącej własność Gminy Stężyca.

2014-12-17 16:21:18
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej  opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy:  
2014-12-16 15:26:57
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stężyca ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej  opisanych działek, położonych w obrębie  Czaple, gmina Stężyca,  stanowiących własność Gminy Stężyca


2014-10-30 15:24:48
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stężyca ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej  opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy
2014-10-30 15:19:04
OGŁOSZENIE

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz zabudowanej nieruchomości obejmującej działki: nr 610/7, obszaru 0,0900 ha oraz nr 852, obszaru 0,0300 ha, KW GD1R/00019176/3, położonej w Stężycy, stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
2014-10-24 09:37:44
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t.Dz. U. z 2014 r.poz.518  z późn. zm.)  Wójt Gminy  Stężyca ogłasza, co następuje:z  nieruchomości Gminy  Stężyca przeznaczono do  oddania w dzierżawę  następujące nieruchomości:
2014-10-17 13:34:22
Wójt Gminy Stężyca podaje do publicznej wiadomosci wykaz działek do sprzedaży

Wójt Gminy Stężyca podaje do publicznej wiadomości  wykaz  niżej opisanych działek, stanowiących własność gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2014-08-28 15:16:38
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej  opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy:
2014-08-12 10:29:48
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEGORANICZONY

na sprzedaż niżej  opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy:
2014-04-07 15:00:03
OGŁOSZENIE

 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Klukowa Huta.
2014-03-17 15:18:31