Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO ŻUROMINO-NOWA WIEŚ

Stężyca: Modernizacja drogi transportu rolnego Żuromino - Nowa Wieś
Numer ogłoszenia: 112347 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
2015-07-29 13:42:50
MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO ŻUROMINO-NOWA WIEŚ

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Modernizacja drogi transportu rolnego Żuromino-Nowa Wieś
Numer ogłoszenia: 169224 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2015-07-28 14:40:47
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

DOKONANO WYBORU OFERTY

Stężyca: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Numer ogłoszenia: 56284 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
2015-03-13 14:20:06
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE STĘŻYCA - ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I SIECI WODOCIĄGOWYCH

Numer ogłoszenia: 55212 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2015-03-12 15:20:02
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

Numer ogłoszenia: 47456 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
-    Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2015-03-04 16:05:04
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

UNIEWAŻNIONO 

Numer ogłoszenia: 32558 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
2015-02-13 14:15:26