Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Stężyca informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz map dla wybranych obrębów na terenie Gminy Stężyca.„ została wybrana do realizacji zamówienia oferta nr 1 ( zobacz całość (22KB) ).
2008-11-26 13:01:00
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Stężyca informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drodze gminnej Żuromino - Borucino„ została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia oferta nr 2 ( zobacz całość (27KB) ).
2008-11-04 14:02:00
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Stężyca na podstawie art.92 ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje , że w trybie przetargu nieograniczonego na : „ budowa kanalizacji sanitarnej w Klukowej Hucie „ znak postępowania RG.ZP-3420/10/08 została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia oferta nr 8 ( zobacz całość (34KB) ).

2008-11-03 12:47:00
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Stężycy jako Zamawiający  informuje o rozstrzygnięciu  przetargu nieograniczonego
na „Wykonanie Otworu nr 1 studni głębinowej dz. nr. 234/2 w m. Nowa Wieś etap I"
2008-10-14 12:42:00
Zawiadomienie o wyborze oferty

Stężyca 2008-10-06

RG.ZP-3420/9/08

Zawiadomienie o wyborze oferty


  Wójt Gminy Stężyca informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Hali widowiskowo – sportowej w m. Stężyca  „  została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 4 złożona przez Konsorcjum - Lider Przedsiębiorstwo Budowlane PROMONT Spółka z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 32 za kwotę brutto 6.799.988,49zł (słownie : sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 49/100)  , która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.


2008-10-06 12:10:00
Zawiadomienie o wyborze oferty

Stężyca 2008-10-01
RG.ZP-3420/7/08

Zawiadomienie o wyborze oferty


      Wójt Gminy Stężyca informuje , że w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa boiska sportowego w m. Klukowa Huta”  została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 2  złożona przez: FIRMA KASZUB , 83-307 Kiełpino   Ul. Kolejowa 4  za cenę brutto  163.080,38zł ( słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych 38/100, która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.
2008-10-02 11:00:00
Zawiadomienie o wyborze oferty

Stężyca 2008-10-01

RG.ZP-3420/8/08

Zawiadomienie o wyborze oferty


       Wójt Gminy Stężyca informuje , że w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa boiska sportowego w m. Szymbark” została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 2  złożona przez: FIRMA KASZUB, 83-307 Kiełpino   Ul. Kolejowa 4 za cenę brutto  197.626,63 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 63/100, która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.

2008-10-02 10:58:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Stężyca 2008-08-28


RG.ZP-3420/5/08

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania      

Wójt Gminy Stężyca informuje , że na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4   Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655)  unieważnia postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Hali Widowiskowo – Sportowej w Stężycy„


2008-08-29 10:14:00
Zawiadomienie o wyborze oferty

Stężyca 2008-08-28

RG.ZP-3420/4/08

Zawiadomienie o wyborze oferty  Wójt Gminy Stężyca informuje , że w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012 „  została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 1  złożona przez      FIRMA KASZUB ,     83-307 Kiełpino   Ul. Kolejowa 4  za cenę brutto  759.000,00 zł ( słownie : siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/ 100  , która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.


2008-08-29 08:55:00
Zawiadomienie o wyborze oferty

Stężyca 2008-08-28

RG.ZP-3420/3/08

Zawiadomienie o wyborze oferty


  Wójt Gminy Stężyca informuje , że w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu „  została wybrana  jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia oferta nr 4 złożona przez   DROMOS   Sp z o.o.  83-300 Kartuzy  Ul. Gdańska 26   .za cenę brutto 607.755,20   ( słownie : sześćset siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych  20/100 )   , która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.


2008-08-29 08:51:00