Zamówienia publiczne 

 

1. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na wykonanie robót budowlanych - wykończeniowych obiektu kuchni wraz z zapleczem przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej
data ogłoszenia: 2.01.2003 data rozstrzygnięcia: 6.02.2003
2. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na dostawę materiałów biurowych i druków dla potrzeb samorządu
data ogłoszenia: 17.02.2003 data rozstrzygnięcia: 17.02.2003
3. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji - uszczelnienie stawów na oczyszczalni ścieków w m. Stężyca 
data ogłoszenia: 18.04.2003 data rozstrzygnięcia: 18.04.2003
4. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych , instalacji elektrycznych , wodnokan. i c.o.
data ogłoszenia: 28.04.2003 data rozstrzygnięcia: 28.04.2003
5. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony na dostawę opału – oleju opałowego i węgla
data ogłoszenia: 17.06.2003 data rozstrzygnięcia: 08.07.2003
6. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ogłasza:
Przetarg nieograniczony na dostawę opału – oleju opałowego i węgla
data ogłoszenia: 17.06.2003 data rozstrzygnięcia: 08.07.2003
7. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony na remont i modernizację boiska sportowego głównego i zapasowego w m. Gołubie
data ogłoszenia: 04.08.2003 data rozstrzygnięcia: 18.08.2003
8. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Stężycy
data ogłoszenia: 08.05.2003 data rozstrzygnięcia: 27.05.2003
9. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony na „Ułożenie wykładziny typu POLYFLOR MYSTIOUE" w świetlicy socjoterapeutycznej w Kamienicy Szlacheckiej
data ogłoszenia: 30.05.2003 data rozstrzygnięcia: 27.06.2003
10. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Stężycy:
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Stężyca do placówek oświatowych
data ogłoszenia: 10.06.2003 data rozstrzygnięcia: 08.07.2003
11. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na remont drogi gminnej w m. Sikorzyno, Gmina Stężyca
data ogłoszenia: 18.08.2003 data rozstrzygnięcia: 02.09.2003
12. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na modernizację ul. Benona w m. Stężyca
data ogłoszenia: 18.08.2003 data rozstrzygnięcia: 02.09.2003
13. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony o wartości do 30.00 EURO na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na szkołę podstawową wraz z zapleczem sali gimnastycznej w m. Gołubie
data ogłoszenia: 09.01.2004 data rozstrzygnięcia: 23.01.2004
14. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na dostawę artykułów biurowych i druków dla potrzeb samorządu na lata 2004 -2005
data ogłoszenia: 01.03.2004 data rozstrzygnięcia: 31.03.2004
15. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na dostawę prefabrykowanych elementów betonowych do budowy chodników i dróg
data ogłoszenia: 01.03.2004 data rozstrzygnięcia: 24.03.2004
16. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w m. Gołubie
data ogłoszenia: 01.03.2004 data rozstrzygnięcia: 23.03.2004
17. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na zakup kruszywa dla remontów i modernizacji dróg gminnych
data ogłoszenia: 01.03.2004 data rozstrzygnięcia: 31.03.2004
18. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony na obsługę obsługę geodezyjną dla potrzeb  Gminy Stężyca data ogłoszenia: 01.03.2004 data rozstrzygnięcia: 24.03.2004
19. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na wycenę nieruchomości dla potrzeb Gminy Stężyca na lata 2004-2005 data ogłoszenia: 01.03.2004 data rozstrzygnięcia: 31.03.2004
20. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg nieograniczony na zakup mieszanki żwirowej dla modernizacji i remontów dróg gminnych
data ogłoszenia: 01.03.2004 data rozstrzygnięcia: 31.03.2004
21. Wójt Gminy ogłasza:
 
Przetarg nieograniczony na rozbudowe sali gimnastycznej dla gimnazjum w Stężycy
data ogłoszenia: 04.05.2004 data rozstrzygnięcia: 31.05.2004
22. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na dostawę prefabrykatów betonowych do budowy chodników i dróg
data ogłoszenia: 26.05.2004 data rozstrzygnięcia: 07.06.2004
23. Wójt Gminy unieważnia:
Przetarg na rozbudowę sali gminastycznej w Stężycy
data ogłoszenia: 07.06.2004
24. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na rozbudowę sali gimnastycznej dla Gimnazjum w Stężycy
data ogłoszenia: 07.06.2004 data rozstrzygnięcia: 07.07.2004
25. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na budowę szkoły podstawowej
data ogłoszenia: 30.06.2004 data rozstrzygnięcia: 30.07.2004
26. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na dostawę oleju opałowego dla potrzeb GZEAS
data ogłoszenia: 15.09.2004 data rozstrzygnięcia: 27.09.2004
27. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na dostawę węgla i koksu dla potrzeb GZEAS
data ogłoszenia: 15.09.2004 data rozstrzygnięcia: 27.09.2004
28. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Stężyca data ogłoszenia: 20.09.2004 data rozstrzygnięcia: 06.10.2004
29. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na budowę ścian parteru wraz z robotami ziemnymi i fundamentami
data ogłoszenia: 29.11.2004 data rozstrzygnięcia: 09.11.2004
30. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych na drodze gminnej  Gołubie - Sikorzyno
data ogłoszenia: 10.11.2004 data rozstrzygnięcia: 18.11.2004
31. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg na dostawę 9 osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
data ogłoszenia: 10.11.2004 data rozstrzygnięcia: 22.11.2004
32. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg Modernizację i rozbudowę kotłowni olejowej w ZKiW w Szymbarku II Etap
data ogłoszenia:  data rozstrzygnięcia: 22.11.2004
33. Wójt Gminy ogłasza:
Przetarg Budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Spacerowa i Raduńska w m. Stężyca
data ogłoszenia:  data rozstrzygnięcia: 22.11.2004

 

 


Liczba odwiedzin : 739
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Dawid Szulist
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2004-12-07 00:00:00
Czas publikacji: 2004-12-07 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak