Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Zakup i dostawa - grys 0-16

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177  /

2005-12-15 00:00:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Stężyca: budowa zaplecza szatniowego sali gimnastycznej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

2005-12-12 00:00:00
Wójt Gminy Stężyca ogłasza przetarg na obsługę bankową budżetu gminy Stężyca na lata 2006-2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG NA :
„Obsługę bankową budżetu gminy Stężyca na lata 2006 – 2007"

2005-12-12 00:00:00
Wójt Gminy Stężyca ogłasza przetarg na Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ROBOTY BUDOWLANE PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 60 000 EURO

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 / 83-322 Stężyca , ul. 9 Marca 7

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
„Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania „

2005-12-12 00:00:00
GZEAS w Stężycy ogłasza przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
ZAPYTANIE O CENĘ

2005-11-18 00:00:00
GZEAS w Stężycy ogłasza przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę węgla

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
83-322 Stężyca ul . 9 Marca 7, woj. Pomorskie
tel. fax /058/ 684-33-44, 684-33-45

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPYTANIE O CENĘ

2005-11-02 00:00:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60000 EURO na dostawę elementów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI DO 60 000 EURO

2005-10-21 00:00:00
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9-cio osobowego typu kombi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI DO 60 000 EURO

2005-10-21 00:00:00
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Stężyca: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca

2005-10-12 00:00:00
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ROBOTY BUDOWLANE

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI DO 60 000 EURO

2005-10-12 00:00:00