Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy ogłasza przetarg na "Obsługę bankową budżetu gminy Stężyca na lata 2007-2009"

Wójt Gminy ogłasza przetarg na "Obsługę bankową budżetu gminy Stężyca na lata 2007-2009"
2006-11-28 00:00:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60.000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60.000 EURO
2006-10-10 00:00:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO
2006-10-03 00:00:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO „wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO „wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych"
2006-09-22 00:00:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO
2006-09-14 00:00:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60.000 EURO

GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60.000 EURO


GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

83-322 STĘŻYCA, UL 9 MARCA 7


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

na:

Dowozy uczniów do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku z rejonu wsi Nowe Czaple, Pierszczewo, Krzeszna, Wieżyca, Rybaki.

2006-08-22 00:00:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - budowa sali gimnastycznej

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Stężyca: budowa sali gimnastycznej

2006-08-10 00:00:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60.000 EURO

 

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

83-322 STĘŻYCA, UL 9 MARCA 7


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

na:

Dowozy uczniów do szkół z terenu gminy Stężyca

2006-08-02 00:00:00
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na wykonanie dokumentacji bodowlano-wykonawczej kanaliza

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm /


83-322 Stężyca , ul. 9 Marca 7


WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA :

„ Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami - „ kanalizacja zachód : Klukowa Huta „

2006-07-26 00:00:00
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 Euro - Sala gimnastyczna w m. Gołubie

 Budowa sali gimnastycznej w m. Gołubie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Stężyca: budowa sali gimnastycznej

2006-07-21 00:00:00