Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drodze gminnej Żuromino - Borucino
2008-10-14 12:35:00
opracowanie planu zagospodarowania

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz  map  dla wybranych obrębów na terenie Gminy Stężyca , pow. opracowania 8605,19 h
2008-10-07 15:19:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Stężyca: Budowa kanalizacji sanitarnej Klukowa Huta
Numer ogłoszenia: 226465 - 2008; data zamieszczenia: 19.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane2008-09-22 07:55:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Stężyca: Wykonanie Otworu nr 1 studni głębinowej dz. nr. 234/2 w m. Nowa Wieś etap I
Numer ogłoszenia: 225831 - 2008; data zamieszczenia: 18.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


2008-09-22 07:45:00
Budowa Sali Widowiskowo Sportowej w Stężycy

Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Stężycy

II przetarg nieograniczony

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655) - zwanej dalej "ustawą"

2008-09-03 12:52:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gmina Stężyca:
Przebudowa boiska sportowego w m. Szymbark
Numer ogłoszenia: 205642 - 2008; data zamieszczenia: 01.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


2008-09-02 08:12:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Stężyca: Przebudowa boiska sportowego w m. Klukowa Huta
Numer ogłoszenia: 204949 - 2008; data zamieszczenia: 01.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.2008-09-02 08:02:00
Budowa Sali widowiskowo Sportowej w Stężycy

Budowa Sali widowiskowo Sportowej w Stężycy

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655) - zwanej dalej "ustawą"2008-08-05 15:06:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY

POSTĘPOWNIE


PROWADZONE W TRYBIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych
CPV 45.23.31.42-6

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
Nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ) zwanej dalej „ ustawą „


2008-08-04 14:29:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 133.000 EURO

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
83-322 STĘŻYCA, UL 9 MARCA 7


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 137.000 EURO
na:
Dowozy uczniów do szkół z terenu gminy Stężyca


2008-07-31 14:39:00