Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Stężyca: Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych Etap III
Numer ogłoszenia: 298432 - 2009
2009-08-31 11:06:57
Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów do szkół z terenu gminy Stężyca

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 133.000 EURO
GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ 83-322 STĘŻYCA, UL 9 MARCA 7
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 133.000 EURO na:
Dowozy uczniów do szkół z terenu gminy Stężyca

2009-07-21 15:03:48
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 Budowa Drogi Gminnej Kamienica Szlachecka - Nowa Wieś
Numer ogłoszenia: 113115 - 2009
2009-07-17 07:40:45
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 Stężyca: Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drodze gminnej Kamienica Szlachecka - Przyrowie Wygoda
Numer ogłoszenia: 229526 - 2009
2009-07-10 10:46:29
Ogloszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 Stężyca: Przeprowadzenie prac konserwatorskich
Numer ogłoszenia: 224582 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
2009-07-06 14:44:56
Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych Etap II

 Ogłoszenie nr 86655 - 2009
2009-06-04 14:49:15
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych Etap I

2009-03-31 10:43:01
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie otworu zastępczego nr 1 A, oraz likwidacja otworu nr 1 na terenie ujęcia wiejskiego w m. Szymbark"
2009-01-19 14:39:58