Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW 09.03.2009

Kontrola rozliczenia dotacji pod kątem legalności i gospodarności wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie Stężyca w ramach umowy nr 4/WMNIE/2008  z dnia 23 lipca 2008 r. na realizację zadania polegającego na wymianie tablic informacyjnych na terenie Gminy Stężyca zawierających dodatkowe nazwy miejscowości w języku kaszubskim oraz rzetelności prowadzonej przez Gminę Stężyca dokumentacji
2011-10-17 12:07:03
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 07.10.2009

Realizacja inwestycji "Moje Boisko - Orlik 2012"
2011-10-14 12:41:37
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU 28.07.2009 - 26.08.2009

Kontrola oczyszczalni ścieków w Delowie
2011-10-14 12:30:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU 20.07.2009 - 23.07.2009

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wypłat, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych
2011-10-14 12:17:23