Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMOW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - 19.12.2011

 
2012-04-12 15:57:12
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU 21.03.2011 - 21.07.2011

 
2011-12-28 12:40:03
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 31.08.2011

 
2011-12-28 08:58:03
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 13.12.2011

 
2011-12-27 15:50:34
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I WYCHOWANIA 16.11.2011

Szkolny plac zabaw w Szymbarku - zrealizowany w ramach programu "Radosna szkoła"
2011-12-27 15:41:32
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KARTUZACH 26.08.2011

Kontrola sanitarna toalet znajdujących się w budynku urzędu oraz ich dostępności
2011-10-17 11:26:11
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU 31.05.2011 - 22.07.2011

 Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji
2011-10-17 11:07:52
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU DEPARTAMENT PROGRAMÓW 27.07.2011

Kontrola realizacji projektu "Budowa Centrum Rekreacji w Szymbarku"
2011-10-17 10:59:23
WOJEWODA POMORSKI WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI 21.03.2011 - 24.03.2011

Ocena pod względem formalno-prawnym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzenia Ewidencji Działalności Gospodarczej, wyboru ławników do sądu oraz prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
2011-10-17 10:28:16
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01.02.2011

Sprawdzenie zgodności pracy sieci i urządzeń radiokomunikacyjnych z warunkami pozwolenia
2011-10-17 10:21:17