Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych Etap III
2011-03-22 09:48:50
Zawiadomienie o wyborze oferty

Wójt Gminy Stężyca  na podstawie art.92 ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje , że w trybie przetargu prowadzonego w trybie zapytanie o cenę   na  „dostawę  elementów prefabrykowanych  do budowy i remontów chodników na terenie Gminy Stężyca  wraz z transportem ” została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 1     złożona przez  Firmę Produkcyjno – Usługowo – Handlową   ZDROJEWSCY  s.j.  , 83-322 Stężyca , ul. Rzemieślnicza 4  ,   za kwotę brutto  66.892,60 0  ( słownie : sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złoty 60/100  )  , która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt   .

2009-09-04 08:47:40
Zawiadomienie o wyborze oferty

 Wójt Gminy Stężyca  na podstawie art.92 ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje , że w trybie przetargu prowadzonego w trybie zapytanie o cenę   na  dostawę mieszanki kruszywa mineralnego z dodatkiem cementu w ilości 2 %  wraz z dostawą na teren Gminy Stężyca  w ilości 2500 ton została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 2     złożona przez   Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe DROMOS  Sp z o.o. ,  83-300 Kartuzy , ul. Gdańska 26  za kwotę brutto  206.790,00  ( słownie : dwieście sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych  00/100  ), która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.
2009-09-04 08:43:38
Zawiadomienie o wyborze oferty

Wójt Gminy Stężyca  na podstawie art.92 ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Drogi Gminnej Kamienica Szlachecka - Nowa Wieś.  „    została wybrana jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 5      złożona przez  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe  DROMOS  Sp z o.o.  83-300 Kartuzy   ul. Gdańska 26 za kwotę brutto  954.470,00 zł ( słownie : dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące  czterysta siedemdziesiąt złotych  00/100), która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.
2009-08-19 07:42:33
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrektor GZEAS Stężyca na podstawie art.92 ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje , że w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Stężyca”:

- na Rejon I i II    została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 3   złożona przez USŁUGI AUTOKAROWE ROMAN RESZCZYŃSKI 83-400 KOŚCIERZYNA, UL. CHOJNICKA 6  za kwotę   3,17zł  BRUTTO za 1 km  ( słownie : trzy złote 17/100  ), która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.

- na Rejon III  została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia oferta nr 4 złożona przez FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „A i B” ANDRZEJ GOSZ PIERSZCZEWKO 49, 83-316 GOŁUBIE za kwotę 4,18 zł BRUTTO za 1 km (słownie: cztery złote 18/100), która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.

- na Rejon IV  została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 3   złożona przez USŁUGI AUTOKAROWE ROMAN RESZCZYŃSKI 83-400 KOŚCIERZYNA, UL. CHOJNICKA 6  za kwotę   5,35 zł  BRUTTO za 1 km  ( słownie: pięć złotych 35/100  ), która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.
2009-08-07 13:18:08
Zawiadomienie o wyborze oferty

Wójt Gminy Stężyca  na podstawie art.92 ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje , że w trybie przetargu prowadzonego w trybie zapytanie o cenę   na  „dostawę elementów prefabrykowanych  do budowy i remontów chodników na terenie Gminy Stężyca”  została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 2 złożona przez Firma Produkcyjno – Handlowo –Usługowa ZDROJEWSCY  s.j. , 83-322 Stężyca , ul. Rzemieślnicza  4     za kwotę brutto  30.804,02zł ( słownie : trzydzieści tysięcy osiemset cztery złote 02/100  )  , która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.
2009-08-05 10:50:47
Zawiadomienie o wyborze oferty

  Wójt Gminy Stężyca  na podstawie art.92 ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje , że w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drodze gminnej Kamienica Szlachecka – Przyrowie, Wygoda „   została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 2     złożona przez Wakoz Sp z o.o. , 84242 Luzino , ul. Gen. Sikorskiego 3  za kwotę brutto  138.287,00   zł ( słownie : sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)  , która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.
2009-08-03 08:05:20
Zawiadomienie o wyborze oferty

w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich . „ została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia

2009-07-30 18:07:34
Zawiadomienie o wyborze oferty

 Wójt Gminy Stężyca  na podstawie art.92 ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje , że w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych Etap II. „została wybrana  jako najkorzystniejsza  do realizacji zamówienia oferta nr 3     złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe DROMOS  Sp z o.o.  83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26  za kwotę brutto  279.910,70 zł ( słownie : dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych  70/100  ), która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.
2009-07-24 13:38:44
Zawiadomienie o wyborze oferty

 Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych Etap I
2009-05-06 13:16:26