Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
KAJAKIEM PRZEZ POMORZE - SZLAKI KASZUB JEZIORNYCH: BUDOWA POMOSTU W GOŁUBIU

Stężyca: Kajakiem przez Pomorze - szlaki Kaszub jeziornych: Budowa pomostu w Gołubiu
Numer ogłoszenia: 422968 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2014-12-31 13:34:04
BUDOWA POMOSTU W GOŁUBIU W RAMACH PROJEKTU KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

Numer ogłoszenia: 403384 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
"    Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2014-12-09 15:27:33
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. STĘŻYCA - DELOWO

Niniejszym informujemy o ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stężyca – Delowo”
2014-10-01 11:49:49
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY

DOKONANO WYBORU OFERTY

Numer ogłoszenia: 192731 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy , Ul. Abrahama 2, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 6843310, faks 58 6843310.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2014-09-11 14:50:20
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁUBIU

DOKONANO WYBORU OFERTY

Numer ogłoszenia: 192715 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu , Ul. Sambora II 17, 83-316 Gołubie, woj. pomorskie, tel. 0586843703, faks 586843703.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2014-09-11 14:47:28
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KAMIENICY SZLACHECKIEJ

DOKONANO WYBORU OFERTY

Numer ogłoszenia: 192673 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlachetnej , Ul. Długa 13, 83-323 Kamienica Szlachetna, woj. pomorskie, tel. 58 6843259, faks 58 6846172.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2014-09-11 14:45:06
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZYMBARKU

DOKONANO WYBORU OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku , Ul. Szkolna 1, 83-315 Szymbark, woj. pomorskie, tel. 58 684 38 23, faks 58 684 38 23.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaszymbark.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2014-09-11 14:42:46
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KLUKOWEJ HUCIE

DOKONANO WYBORU OFERTY

Numer ogłoszenia: 192695 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie , ul. Józefa Wybickiego 6, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 6843312, faks 58 6843312.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2014-09-11 14:39:40
MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO CZYSTA WODA - NIESIOŁOWICE

 Modernizacja drogi transportu rolnego Czysta Woda - Niesiołowice
2014-08-29 14:27:24
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIERSZCZEWIE

DOKONANO WYBORU OFERTY

Numer ogłoszenia: 269518 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
    Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2014-08-12 15:24:22