Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołubiu jako element rozwoju kultury fizycznej w regionie
2010-10-15 12:37:49
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa mieszanki kruszywa mineralnego z dodatkiem cementu w ilości 2 %  wraz z dostawą na teren Gminy Stężyca
2010-09-15 11:38:22
Zawiadomienie o wyborze oferty

 Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych Etap II
2010-08-17 08:54:59
Zawiadomienie o wyborze oferty

  Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Gołubiu jako element rozwoju kultury fizycznej w regionie Etap I


2010-08-17 08:47:13
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrektor GZEAS Stężyca na podstawie art. 92 (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655) Ustawy o Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Stężyca”:
- na Rejon III została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia oferta nr 2 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ,
83 – 200 STAROGARD GDAŃSKI, UL. PELPLIŃSKA 21 za kwotę 3,10 BRUTTO za 1 km (słownie: trzy złote 10/100), która w ocenie ofert otrzymała 100 pkt.
2010-08-05 14:49:31
Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa Centrum rekreacji w Szymbarku
2010-07-28 16:07:38
Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa kanalizacji sanitarnej Stężyca – Gołubie Etap I
2010-07-28 16:00:11
Zawiadomienie o wyborze oferty

Wybór Inżyniera Kontraktu projektu:    „Budowa kanalizacji sanitarnej Stężyca – Gołubie Etap I ”
2010-07-23 11:40:11
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty
2010-07-19 12:56:53
Zawiadomienie o wyborze oferty

 Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Stężyca
2010-07-12 08:06:16